Energitrim og affaldssortering i store bygninger (Sorø)

6. Dec 2018 kl. 09:30 - 11:30

Sorø Station
Stationspladsen 2c
4180 Sorø

6/12-2018 09:30

Optimering af energi i større bygningers varmeanlæg, reduktion af vand og info om affaldssortering

Mange hoteller/kursusejendomme, supermarkeder, boligselskaber og andre større virksomhedsbygninger – større end 500 m2 – kan optimere endnu mere på energiforbruget. Erfaringen viser at det er i størrelsesordenen 15-25 %. Desuden vil en større grad af affaldssortering give billigere afsætning af affaldet.
Helt nyt tiltag af rensning af badevand er udviklet og afprøvet på Roskildefestivallen, og er nu sat i produktion hvilket reducere vand.

En minimering af både energi,vand og en øget affaldssortering, giver både plus på bundlinien, og vil nedbringe CO2 udledningen.  

Danfoss energitrim af varmeanlæg og tilhørende system

Danfoss viser på arrangementet en forsmag på, hvordan den tekniske driftsleder kan blive endnu bedre, til at justere virksomhedernes større varmeanlæg og varmesystem. Helt konkret vil vi under arrangementet undersøge mødestedets varmeanlæg og varmesystem, herunder om der er den tilstrækkelige trykstyring via ventiler i systemet. 

Rambøll optimerer på affaldssorteringen

Rambøll rådgiver boligselskaber og andre større virksomheder om affaldssystemer og håndtering. Det kan være økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt for virksomheder og boligselskaber at få set på mulighederne for at optimere affaldshåndtering. Desuden kan det være med til at hjælpe boligselskaber og virksomheder med at overholde kommunernes affaldsregulativer og imødekomme eventuelle nye krav, samt øge mængden af genbrug og genanvendelse af affaldet.  

Flow-loop renser badevand

Flow-loop har netop vundet årets COCONF pris for den løsning som har størst indflydelse på FNs verdensmål. Løsning reducerer vandforbrug med op til 85 % og energiforbrug op til 75 %. Flow-loop fortæller mere om deres løsning, samt hvordan de fik afprøvet løsningen på Roskilde festivals badevand.

Tilskud til konsulentbistand

CLEAN fortæller om hvordan I kan få udarbejdet en screening, som kortlægger optimerings- og besparelsespotentialet.