Partnerskab for bæredygtigt byggeri

10. Sep 2019 kl. 09:00 - 13:00

Stationen co, Stationspladsen 2c, Sorø
Stationspladsen 2c
4180 Sorø

10/9-2019 09:00

Partnerskab for bæredygtigt byggeri

                            Vi skal turde flytte os… lad os gøre det sammen.

Vi taler ind i Verdensmål nr. 17 – Partnerskab for handling  

Rigtig mange ønsker at bo i bæredygtige boliger, som er sunde for mennesket både inde og ude, og som er godt for klimaet.

Klimaet kalder og grusgravene løber tør for grus og sand. Der bliver bygget mere end nogensinde før – ikke kun herhjemme men på verdensplan. Vi skal derfor tænke bæredygtigt under hele byggeprocessen, hvilket kræver partnerskaber på tværs af værdikæden. Hvordan kommer vi konkret i gang – og hvordan får vi
markedskræfterne til at fungere? Vi skal kunne sælge det, der bliver bygget, så vi skal også lytte til forbrugerens ønsker.
Der er mange aktører i en byggeproces, som er afhængige af hinanden for at kunne levere et bæredygtigt byggeri.

Problemet er at få gang i bæredygtige materialer, der er mangel på udbuddet af materialer til bæredygtigt byggeri. Bygherrene tør ikke stille krav i udbud, og der skal gives en ny slags dispensationer i byggesagsbehandlingen, og ingen tør rigtig tro på og tage ansvaret for at byggeriet holder, – og at det ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer.

Danmark handler dog alligevel, der popper samarbejder og fondsmiddel projekter op forskellige steder i landet. Resultater fra forskellig artede projekter, vil vi gerne dele med jer. Det kan være:

– Hvordan miljø- og ressourcekortlægningen sammenkøres ved bygninger som skal rives ned,

– Dispensationer til byggetilladelser,

– Anvisning af affald hos kommunerne, hvordan kan de samarbejde med deres ejendomsafdeling

– Krav i udbud, hvor kommuner får hjælp hertil

– Erfaringer fra bofællesskaber, hvordan de bliver integreret i lokalsamfundet

– Grønne forsikringsselskaber 

– Alternative byggematerialer, genbrugelige materialer, bæredygtige materialer 

Arrangementet vil handle om, hvordan vi sammen kan nå nærmere etableringen af nødvendige partnerskaber imellem bygherre, rådgivere, entreprenører, arkitekter, nedrivere, kommuner, boligselskaber m.fl.

Deltagelse er gratis! CLEAN’s tid bliver financieret igennem EU-midler, hvor vi bl.a. kan arrangere netværksmøder. Derfor har vi brug for jeres tidsregistrering. Vi vil på selve dagen bede jer underskrive en deltagererklæring i CLEAN’s projekt CLEAN Green Plan, og registrere timer for deltagelse i netværksmødet.