CLEAN Årsmøde 2017

30. Maj 2017

Centralværkstedet i Aarhus
Værkmestergade 9
8000 Aarhus C

30/5-2017 00:00

CLEAN samler medlemmer og samarbejdspartnere til årsmødet “Clean Solutions Summit” tirsdag d. 30. maj, hvor du kan komme i dialog med din næste kunde eller eksportpartner.

Mød problemejere, hør om eksport og globaliseringens muligheder fra inspirerende talere.
Fokus for CLEANs årsmøde er ”Internationalisering af danske integrerede løsninger”. Af denne grund har vi opbygget et specifikt program til dette formål, som vi kalder Clean Solutions Summit.
Ved at undersøge smarte og cirkulære løsninger, vil en række udfordringer inden for ressource management, energieffektivitet og resiliensens for danske og udenlandske byer, virksomheder og forsyningsvirksomheder adresseres. Det specifikke fokus tager udgangspunkt i, hvordan vi kan øge den danske markedsandel inden for global cleantech og bringe flere af vores løsninger i spil ude i verden.

På Clean Solutions Summit stiller vi derfor skarpt på tre udfordringer, der kan hjælpe med at udvikle smart, ren og cirkulær forretning og eksport for danske virksomheder.

– Samarbejdsudfordringen: Hvordan samarbejder vi ”The CLEAN Way”? Inerti, lange udbudsprocesser, mind-set og offentlig-private samarbejder udfordrer ofte det naturlige flow af innovation og skabelsen af optimale løsninger.

– Teknologiudfordring: Hvordan sikrer vi os at de bedste teknologier er anvendt på den mest smarte måde? Et begrænset overblik over de forskellige teknologier på markedet resulterer ofte i silobaserede teknologisammensætninger, som ikke altid formår at kombinere de bedste teknologier i én integreret løsning.

– Forretningsudfordring: Hvordan løser vi de globale udfordringer, vi står over for, og på samme tid sikrer en god forretningsmodel med cirkulære løsninger for øje? Mangel på finansiering, forældede forretningsmodeller, uvilje mod at dele risici samt utilstrækkelig organisering blokerer ofte mulighederne for at bevæge sig godt fremad.

I dag spiller teknologi en stor rolle inden for cleantech, idet mulighederne for at skabe gode teknologiske løsninger er ubegrænsede. De forventede resultater af den urbane udvikling er smarte og cirkulære byer med energieffektive bygninger og fjernvarmeløsninger fra genbrugelige ressourcer, ren luft og vand, ren jord til afgrøder, samt veje med høj mobilitet og lav overbelastning. Byer skal nemlig tænkes som levedygtige steder for mennesker, hvor de kan tilbringe et sundt liv og et er denne agenda, som de teknologiske løsninger skal understøtte..

Endvidere, byer bliver nødt til at bekæmpe den høje kompleksitet inden for klimaforandringer, hurtigt hastende urbanisering, en stigende middelklasse og ressourceudtømning for at skabe bæredygtige byer, samfund og løsninger. Virksomheder forventes af den ledende problemejere at skabe løsninger. Danske virksomheder er frontløbere inden for dette område, men desværre er de danske grønne løsninger sjældent konverteret til sunde etablerede virksomheder.