CLEAN Talk – Brug af vejrdata til dynamisk klimasikring og nye varslingsteknologiprodukter

18. Jun 2021 kl. 11:00 - 12:15

Deltag ved at klikke her

Fra fremragende vandteknologi til verdensklasse vandteknologi? – Brug af vejrdata til dynamisk klimasikring og nye varslingsteknologiprodukter.

Brug af bedre digitale metoder og vejrdata til scenariefremskrivning kan give bedre varsling af vandstrømme og mulighed for planlægning af tiltag til at forhindre oversvømmelser og skader på bygninger anlæg og mennesker.

Danmark har unikke muligheder for at udvikle vandteknologi, der flytter grænser for, hvad der i dag er muligt. Et godt eksempel er at udnytte vejrradarteknologi til at skabe merværdi. Det skyldes, at vejrradar data er tilgængelig og DMI frigiver inden for kort tid data til fri anvendelse for forsyninger og virksomheder. Professor Michael Rasmussen fra Aalborg Universitet vil i denne Clean Talk give eksempler på hvordan digitalisering af produkter med f.eks. vejrradar forudsigelser kan løfte produkters værdi for virksomheder, forsyninger og samfund. Der vil også blive diskuteret, hvilke forudsætninger der skal være tilstede for at danske SMV’er kan komme videre med at gøre deres produkter klar til den digitale vandsektor og hvilke muligheder CLEAN som Miljøteknologiklynge kan tilbyde.

Efter webinaret har du fået:

  • Inspiration og perspektiver for at anvende vejrdata til dynamisk varsling af ekstrem vejr og klimaforandringer
  • Konkrete eksempler på varslingsteknologiprodukter

Program

11:00 – 11.10 Velkomst – introduktion til CLEAN, dagens program og oplægsholdere v. projektchef, Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

11:10 – 11:35 Eksempler på hvordan digitalisering af produkter med f.eks. vejrradarforudsigelser kan løfte produkters værdi for virksomheder, forsyninger og samfund. Der vil også blive diskuteret, hvilke forudsætninger der skal være tilstede for at danske SMV’er kan komme videre med at gøre deres produkter klar til den digitale vandsektor v. Michael Rasmussen, Professor Aalborg Universitet 

11:35 – 11:50 Spørgsmål og diskussion af udviklingspotentiale og perspektiver for SMV’er for at anvende vejrradar data i forudsigelse og varsling af klimaforandringer i miljøovervågningen – nu og i fremtiden. 

11:50 – 12:00: Afslutning Danmarks Miljøteknologiklyngehvordan kan I bidrage til innovation og søge midler indenfor klimatilpasning og varslingsteknologier?

12.00-12.15: Fri snak. Bliv hængende og fortsæt netværk og matchmaking mellem virksomheder og videnspartnere

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.