Temadag: Drikkevandsproduktion og bæredygtighed – hvor bør vi sætte ind?

24. Aug 2021 kl. 14:00 - 16:00

Drikkevandsforsyning i Danmark er i verdensklasse, når det kommer til ressourceeffektivitet. Det skyldes ikke mindst lavt lækagetab i ledningsnettet, effektive pumper og simpel vandbehandling, hvor vi lader bakterier gøre arbejdet. Men der er stadig plads til forbedring. På denne online temadag stiller vi skarpt på spørgsmål som: Hvor er der størst potentiale for at spare energi? Hvor meget koster optimeringer – og kan de lige frem betale sig? Hvor er der produkter og services til at hjælpe os på vej – og hvor er der behov for innovation?

Ved en kombination af indlæg, breakout rooms og diskussion i plenum vil vi berige og inspirere hinanden og måske også finde partnere med samme udfordringer. 

Efter temadagen har du fået:

  • Indblik i hvor optimeringspotentialet for den ressourceeffektive drikkevandsforsyning kan ligge
  • Konkrete eksempler på gennemførte optimeringer
  • Mulighed for at dele erfaringer om optimeringsmuligheder og -potentialer med andre fra vandbranchen
  • Inspiration og perspektiver på nye miljøteknologier og hvor behovet for innovation ligger

Program

14:00 – 14.05 Velkomst – introduktion til dagens program og oplægsholdere v. Trine S. Jensen, PhD, Senior projektleder, CLEAN

14:05 – 14:30 Dansk drikkevandsforsyning og bæredygtighed v. Loren Ramsay, Docent, VIA University College og Rasmus Bærentzen, Fagleder, Produktion – Drikkevand, Aarhus Vand

14:30 – 15:00 Prioriteringer: Lille opgave i små breakout rooms

15:00 – 15:05 Pause

15:05 – 15:30 Udvalgte eksempler: oparbejdning af råvandsboring, beluftning, lækagetab og trykstyring

Rasmus Bærentzen, Fagleder, Produktion – Drikkevand, Aarhus Vand

15:30 – 15:50 Plenum diskussion af udviklingspotentiale og perspektiver for forsyninger og SMV’er.

15:50 – 16:00 Afslutning: Opsamling og nyt fra Danmarks Miljøklynge v. Trine S. Jensen, PhD, Senior projektleder, CLEAN

 

Senest 2 dage før arrangementet modtager du link til deltagelse. 

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Bemærk at temadagen afholdes online.