COCONF20: Workshop

30. Sep 2020 kl. 08:30 - 14:30

ZEALAND
Maglegårdsvej 2 (Bygning D)
4000 Roskilde

30/9-2020 08:30

Kom og deltag til COCONF-workshoppen d. 30. september til en inspirerende dag og etabler nye samarbejder og partnerskaber med andre organisationer. I år samles hundrede af innovatører om udfordringer under fem temaer, som kun kan løses i fællesskab. Temaerne er; borgerinddragelse, energioptimering, cirkulær økonomi, vandforsyning og erhvervsudvikling, som repræsenteres af ARGO, Boligselskabet Sjælland, Erhvervsforum Roskilde, Fors A/S, JKS A/S, ROCKWOOL Group, Roskilde Kongrescenter og Roskilde Kommune.

Det er gratis at deltage. Deadline for tilmelding er den 16. september og sker efter først-til mølle-princippet.

Tid: Onsdag d. 30. september 2020, kl. 08.30-11.00 eller kl. 12.00-14.30

Sted: Workshoppen afholdes både fysisk og virtuelt på Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, Maglegårdsvej 2 (Bygning D), 4000 Roskilde

Program: Se programmet og tilmeld dig her

Baggrund:

COCONF20: Skaber nye idéer og løsninger i nye partnerskaber

Vi spiller alle en central rolle i at nå FN’s Verdensmål, så hvordan kan vi bidrage konkret og løse de aktuelle udfordringer? Og hvordan kan virksomheder arbejde strategisk med Verdensmålene, så vi opnår både samfunds- og forretningsmæssige fordele?

COCONF er en innovationsplatform, som skaber innovationssamarbejder på tværs af erhvervslivet, offentlige organisationer, videninstitutioner og andre interessante aktører, som sammen skaber løsninger til gavn for samfundet. Du har mulighed for at deltage i to begivenhedsrige dage, hvor du kan sparre, udvikle og idégenerere med hundrede af nytænkende innovatører.

COCONF danner rammerne for åben innovation gennem inspirationsarrangementer, workshops og pitchrunder, hvor udfordringer kvalificeres, levedygtige idéer udvikles og løsninger implementeres. Forandringen starter lokalt, hvor aktører gennem matchmaking og events vil inspirere hinanden og indgå i nye innovationssamarbejder.

Har du en nytænkende idé eller løsning, så har du muligheden for at markedsføre, videreudvikle og teste i dialog med aktører, som strækker sig fra studerende og forskere til SMV’er og nogle af Danmarks største organisationer.

Nogle af Danmarks største organisationer tilbyder hvert år at kunne bruges som real life-testplatform i udviklingen af løsninger.

I år samles innovatører om udfordringer under fem temaer, som kun kan løses i fællesskab. Temaerne er; borgerinddragelse, energioptimering, cirkulær økonomi, vandforsyning og erhvervsudvikling, som repræsenteres af ARGO, Boligselskabet Sjælland, Erhvervsforum Roskilde, Fors A/S, JKS A/S, ROCKWOOL Group, Roskilde Kongrescenter og Roskilde Kommune.

Innovationsplatformen er en del af Innovationsdistrikt Sjælland og er finansieret af EUs regionalfondsmidler til at styrke innovationen i region Sjællands SMV’er.