CoConference – Dialogmøde

15. Sep 2017 kl. 09:00 - 1. Jan

Deltag i COconference – som er arrangeret i samarbejde med CORO og en række andre partnere – et event inden for social innovation i tre engagerende steps med hovedevent 12. oktober. Styrk dit innovationsniveau og dit netværk og engager dig i forløb; fra løsningsudvikling, præsentation til reel virkeliggørelse.

Se dagens program HER.

  • 15. september kl. 9-15 samles innovatører og udfordringsgiver til dialogmøde hos KARA/NOVEREN, Roskilde
    I forbindelse med COconference går Boligselskabet Sjælland, FORS og KARA/NOVEREN i dialog med markedet og innovatører, som kan løse deres udfordringer samt løfte på FN’s verdensmål. Du og din organisation har mulighed for, selvstændigt eller i partnerskaber, at byde ind på udfordringerne. Organisationerne er med til at sørge for, at de bedste løsninger bliver realiserbare. Derfor stiller de stærke kræfter til rådighed, når de præmierer de bedste og mest lovende løsninger.
  • Boligselskabet Sjælland søger løsninger til vedvarende energirigtig adfærd i almene boliger.
    Til den rette løsning tilbyder Boligselskabet Sjælland en testplatform, hvor ideen kan afprøves i praksis. Testplatformen kunne fx etableres i en eller flere boligafdelinger. Herudover tilbydes sparing og idéudveksling i forsøgsfasen. Ved dokumenteret vedvarende effekt efter forsøgsperioden, vil Boligselskabet Sjælland have stor interesse i et videre samarbejde.
  • FORS A/S søger løsninger til den cirkulære landsby, hvor vand, affald og varme håndteres lokalt.
    Til den rette løsning tilbyder FORS A/S en mulighed for at medkvalificere projektets scope, demonstrations- og testområde.
  • KARA/NOVEREN søger løsninger til genanvendelse af træ gennem nye afsætningskanaler og anvendelsesområder.

Hvad er COconference?

COconference er den første af sin slags. Et event inden for social innovation i tre engagerende steps. Vi varmer op med dialogmøde den 15. september, hvor innovatører kommer nærmere udfordring, udfordringsgiver og potentielle samarbejdspartnere. Du arbejder med din løsning og deltager i en hæsblæsende konferencedag 12. oktober 2017. Innovatører bag de bedste løsninger pitcher foran en bred skare af mennesker og vinderen præmieres, med præmier, som efterfølgende skal sikre at løsninger bliver realiserbare.

Udfordringer og tilmeldinger offentliggøres allerede fra 15. august på corolab.dk/coconference.dk .

KONTAKT

Læs mere om selve konferencedagen 12. oktober.

For information og spørgsmål, kontakt venligst Camilla Hansen på mail: camilla@corolab.dk 

INVITATION

Find invitation til dialogmødet HER.