Kursus: Danmarks integrerede energisystem – Er organisationen parat til fremtiden?

16. Mar 2020 kl. 10:00 - 17. Mar kl. 16:00

På vej mod det fossil-frie energisystem skal medarbejderne i energisektoren og hos energimyndighederne i langt højere grad kommunikere på tværs af forsyningsområder og fagområder.

Når der arbejdes med strategisk energiplanlægning og energiregnskaber er det vigtigt at have indsigt i vort nuværende system samt at høre eksperternes forventninger til fremtiden. 

I det fossile energisystem kan vi lagre energien og bruge den, når vi hver især har behovet. I det fossilt-frie energisystem skal vi samarbejde om at udnytte en fluktuerende vedvarende energi fra sol og vind. Det kræver viden om produktionsmulighederne, de andre forsynings- og forbrugsområder samt de andre fagområder.

Overblikket over energisystemet har tidligere været forbeholdt få eksperter, der har lavet analyser af udviklingen af energisystemet. De har kommunikeret med teknologiudviklere, der har udviklet de nye teknologier og med få beslutningstagere, der har besluttet udbygningerne.

I fremtidens intelligente og fossilt-frie energisystem er der mange flere, der skal deltage i processen. Dette kræver en omfattende efteruddannelse af energimedarbejderne.

Formål:

Som deltager får du et unikt kendskab til det danske energisystems opbygning, funktioner og sammenhæng og et værdifuldt indblik i scenarier for fremtiden på energiområdet.

Beskrivelse:

På kurset får du det overblik, som reducerer den nuværende barriere for at tænke på tværs af energiområderne. Du får viden om, hvordan det samlede energisystem virker og de vigtigste mekanismer, der styrer udviklingen og driften af systemet – en struktur, som efterfølgende dagligt kan bruges til at øge forståelsen af energisystemet. som efterfølgende dagligt kan bruges til at øge forståelsen af energisystemet.

Deltagere:

Kurset er for ledere og medarbejdere i energisektoren og hos energimyndighederne, der ønsker at få et overblik over energisystemet og energisektoren.

Kurset kræver ikke forhåndsviden om energisystemet, men det forudsætter, at du er åben for at lære nyt, og nysgerrig efter at forstå tekniske og økonomiske problemstillinger.

Mere information og tilmelding HER

Er din virksomhed medlem af CLEAN, Inno-SE, Intelligent Energi eller Energy Innovation Cluster får I 10% rabat. Husk at anføre det under “Kommentar” ved tilmelding, så trækker vi de 10% fra, når vi sender faktura. 

Bemærk at undervisningen om mandagen fortsætter til kl. ca. 22.