Danmarks Integrerede Energisystem

2. Okt 2017 kl. 09:00 - 09:00

På vej mod det fossilt-frie energisystem skal medarbejderne i energisektoren og hos energimyndighederne i langt højere grad kommunikere på tværs af forsyningsområder og fag-områder.

I det fossile energisystem kan vi lagre energien og bruge den, når vi hver især har behovet. I det fossilt-frie energisystem skal vi samarbejde om at udnytte en fluktuerende vedvarende energi fra sol og vind. Det kræver viden om produktionsmulighederne, de andre forsynings- og forbrugsområder samt de andre fagområder.

Overblikket over energisystemet har tidligere været forbeholdt få eksperter, der har lavet analyser af udviklingen af energisystemet. De har kommunikeret med teknologiudviklere, der har udviklet de nye teknologier og med få beslutningstagere, der har besluttet udbygningerne.

I fremtidens intelligente og fossilt-frie energisystem er der mange flere, der skal deltage i processen. Dette kræver en omfattende efteruddannelse af energimedarbejderne.

Dette komprimerede forløb er målrettet medarbejdere og ledere i virksomheder, der arbejder indenfor energiområdet.

Det kan være nyansatte eller andre, som ønsker en bred viden om området.

Kurset giver både indblik og overblik i hvorledes det samlede energisystem fungerer.

Underviserne har alle stor viden og erfaring på deres respektive områder.

Kurset blev gennemført tidligere i år og med en samlet evaluering 4,1 ud af 5 mulige var der stor tilfredshed med både indhold og undervisere.

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem CLEAN, Strategirummet, Energinet.dk, Energistyrelsen, Smart Energy og Energy and Climate Academy.

Der er maksimalt 20 deltagere på et hold, hvilket giver mulig for dialog og diskussioner.

Kurset gennemføres i København d. 2. – 3. oktober.

 

Tilmelding og yderligere information: https://ecacademy.nemtilmeld.dk/3/