Droneteknologi – perspektiver for miljøområdet og dronelovgivning nu og i fremtiden

19. Aug 2021 kl. 13:00 - 14:15

Droneteknologi inden for naturovervågning har en stor værdi og et kæmpe potentiale, da vi i Danmark er forpligtet til at opfylde en række krav for vandkvalitet, biodiversitet og generel naturkvalitet. Her kan udvikling af ny teknologi såsom målrettede sensorer, avanceret software til billedbehandling og automatiserede analyser, forøge værdien af miljø- og naturmonitering ved at gøre undersøgelserne mere præcise og målrettede. Der er et stort potentiale for SMV’er og innovation indenfor droneteknologi, der understreges af den brede aftager kreds, der inkluderer kommuner, styrelser og rådgivere.

Efter webinaret har du fået:

  • Inspiration og perspektiver for at anvende droner i miljøovervågningen
  • Konkrete eksempler på anvendelse af droner i miljøovervågning
  • Viden om dronelovgivningen

Program

13:00 – 13.05 Velkomst – introduktion til dagens program og oplægsholdere v. T.S. Jensen, PhD, projektleder, CLEAN

13:05 – 13:30 Anvendelse af droneteknologi til monitering af biologiske parametre i søer og vandløb, på land og ved kysten v. Niels Svane, PhD, Biologisk Institut, SDU 

13:30 – 13:55 Fremtidens teknologier og lovgivning på droneområdet – perspektiver for miljøområdet v. Kjeld Jensen, MSc, PhD Associate Professor, SDU

13:55 – 14:05 Diskussion af udviklingspotentiale og perspektiver for SMV’er for at anvende droner i miljøovervågningen – nu og i fremtiden.

14:05- 14:15 Afslutning: Danmarks Miljøteknologiklyngehvordan kan de bidrage til innovation indenfor droneteknologi

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Tilmelding

Har du særlige behov i forbindelse med deltagelsen i eventet så nævn det her.
I forbindelse med CLEANs aktiviteter indsamles persondata om alle deltagere med henblik på at kunne servicere vores netværk. CLEAN gemmer disse data til dokumentation overfor diverse myndigheder, samt til brug i statistik og udviklingen af nye aktiviteter. Læse om hvilke data som CLEAN indsamler og hvordan CLEAN behandler disse på https://cleancluster.dk/persondata/
CLEAN udsender ca. en gang månedligt et nyhedsbrev med nyheder om vore aktiviteter.