Bliv skarp på effektiv energi, drift og apps

23. Jan 2018 kl. 09:30 - 16:00

HUSET Middelfart
Hindsgavl Allé
5500 Middelfart

23/1-2018 09:30

3 dages kursus målrettet håndværkere og bygningsforvaltere

Skal du kunne konkurrere, når det gælder for eksempel nyeste viden om lovgivning, planlægning og administration?

Kurset Energi og Drift har fokus på energioptimering af bygninger, indeklima samt smart effektiv drift af din egen virksomhed. Indholdet er praksisnært og bidrager med viden om effektiv drift af bygninger ved hjælp af IT-løsninger, tilskud og finansiering samt input fra rådgivere og forsyningsselskaber om, hvor de ofte oplever fejl og mangler i installationer og indberetninger. Det stigende fokus på isoleringsniveau og lufttæthed i bygninger medfører naturligt et øget behov for fokus på indeklima.

Kurset har til sigte at højne dit kendskab til sammenhængen mellem energiforbrug, adfærd og indeklima koblet med valg af installationer/komponenter. Kursets indhold har hovedvægt på direkte anvendelig viden krydret med input om, hvad fremtiden byder f.eks. hvilke fordele automatisering af store bygninger kan give på driftsbudgettet

Tilmeld dig HER

Kursusdage:

 • 23. januar kl. 9.30-16.15
  BR18 og energiforsyning samt 2 spor om hhv. 

  ’Nye intelligente byggekomponenter’ og ’Indregulering af varmeanlæg’

 • 6. februar kl. 9.30-16.15
  Effektivt valg af energiløsninger og optimeret forretningsdrift med app’s og IT

 • 21. februar 10.00-16.00)
  Energieffektive bygninger med sundt indeklima

 

ENERGIEFFEKTIVE BYGNING

BR18 og energiforsyning, samt 2 sport om henholdsvis ‘Tekniske Installationer’ og ‘Klimaskærm’.

Tid: 23. januar 2018 

09.30

Registering

10.00

Velkomst og præsentation af dagens program
v/Lotte Lindgaard Andersen, Projektchef, CLEAN

10.05

BR18 og den grønne omstilling
v/ Niels Strange, Chefkonsulent, Dansk Byggeri
B
R18 er struktureret væsentligt anderledes end tidligere bygningsreglementer. Hør om hvad det betyder for de udførende i byggeriet, samt en kort status på forventeligt indhold i det kommende energiforlig.

10.50

Fremtidens energiforsyning og dens betydning for bygninger og installationer
v/ Martin Vesterbæk, Senior Projektleder, EWII
Fremtidens energiforsyning med mere vedvarende energi i fremtidens energiforsyning – hvad betyder det for eksisterende og fremtidige installationer i nybyggeri og ved renovering? Hvad skal I huske af tænke med ind? Hvad er værd at være opmærksom på i forhold til IOT (internet of things) og flexafregningens betydning for, hvordan slutbrugerne benytter deres brugsgenstande.

11.35

Frokostbuffet og netværk

 

Spor 1                                                             Spor 2
Tekniske installationer                                  Klimaskærm
(Installatører, elektrikere,                                 (Tømrere, murere
VVs’ere, bygningsadministratorer)                   bygningsadministratorer)

12.30

Hvor ser vi typisk fejl i varmeanlæg?          Ventilationsvinduet
v/ Palle Mathiasen, Maskinmester,                  v/ Poul Horn, ventilationsvinduet.dk
Miljøforum Fyn
Hvor skal du være særlig opmærksom, når     Low-tech løsninger til et godt indeklima og 
du installerer og hvordan spotter du eksist-     lave energiomkostninger i nybyggeri og ved
erende fejl/forbedringsmuligheder ved             renovering
kundebesøg?              

13.15

Indregulering af varmeanlæg                        Højt isolerende byggematerialer
v/ Flemming Ulbjerg, Chefkonsulent                v/ Mikkel Frostholm, Teknisk Konsulent, ISOVER
Energi og Fjernvarme, Rambøll
En afgørende forudsætning for at resten         En 3-trinsgennemgang af lav lambda-værdi:
af installationerne virker som forudsat.            mineraluld, skumisolering og vakuum-isolering

 

Kaffe/kage og netværk

14.30

Indsamling og brug af data om brugeradfærd, indeklima og energiforbrug
v/ Mikkel Baun Kjærgaard, Associate Professor, PhD, SDU, Mærsk Mc-Kinny Møller Instituttet
Hvilke potentialer er der for at udnytte data om brugeradfærd, indeklima og energiforbrug i forhold til besparelser hhv. optimering af indeklima? Hvilke typer af data er det relevant og rentabelt at indsamle? Derudover vil oplægget give eksempler på konkrete spørgsmål, som man kan svare på ved at arbejde med indsamling og analyse af data.

15.15

Et kig ind i krystalkuglen – automatisering i store bygninger
v/ Niels Boel, Business Development Director, Schneider Electric
Det er vores vision at udvikle fremtidens smarte bygninger, der indgår aktivt i energisystemet, og sikre en bæredygtig energianvendelse. Det kræver digitale løsninger til bygningsautomatik, så potentialet i Big Data og IoT kan indfries i bygninger.

16.00

Opsamling og evaluering

16.15

Tak for i dag

 

EFFEKTIV FORRETNING 

Effektivt valg af energiløsninger og optimeret forretningsdrift med apps og IT

Tid: 6. februar 2018 Middelfart

 09.30

Velkomst og præsentation af dagens program
v/ Lotte Lindgaard Andersen, Projektchef, CLEAN

 09.35

Effektiviser dine arbejdsprocesser med apps og IT-programmer
v/ Ove K Nielsen, Basit
En gennemgang af hvordan de administrative arbejdsgange fra tilbudsgivning, planlægning, udførelse, afleveringsforretning, fakturering m.v. kan se ud, hvis man bruger it.
(Bliv klædt på til et målrettet besøg på Byggeriets IT-messe d. 7. februar i Aarhus).

10.20 

Besparelsesberegner, tværfaglighed, fugtberegner, optimering
v/ Vagn Holk Lauridsen, Sektionsleder, Center for energibesparelser i bygninger, Teknologisk Institut
Bliv introduceret til værktøjer, der kan understøtte valg og dimensionering af løsninger, så du er bedre klædt på til at anbefale/sælge den bedste energioptimerende løsning.

 

Strække ben

 11.15

Typisk fejl i indberetninger af energibesparelser
v/ Thomas Eriksen, Energirådgiver, Fjernvarme Fyn

12.00

Frokost buffet og netværk

12.50

Workshop – Indberetning, dokumentation, gældende krav – kan det virkelig klares på en app?
v/ Kenneth Tønning, Salgsdirektør, Energy aware
(30 min) Oplæg
(30 min) workshop/opgaver
(20 min) opsamling

 

Kaffe/kage og netværk

14.40

Finansiering som del af dit tilbud
v/ Tonny Meier, Markedschef, Resurs Bank
Hav konkurrencedygtig finansiering med i lommen, når du giver tilbud hos private boligejere, så de kan få en samlet finansiering på energirenoveringstiltag på op til 350.000,- som blankolån.

15.25

Få tilskud til et beslutningsgrundlag om effektivisering af energi og ressourcer
v/ Mads Lauritsen, Projektleder på CLEAN Green Plan, CLEAN
Hør hvordan tilskud via CLEAN Green Plan kan sikre en helhedsorienteret energioptimeringsløsning for/hos virksomheder og kunder, så du som håndværker giver tilbud ud fra en opdateret energiscreening, som bygningsadministrator har et fyldestgørende grundlag for at indhente tilbud, eller som energirådgiver kan muliggøre, at dine kunder får 50% tilskud på energirådgivning.

15.55

Opsamling på dagens indlæg

16.15

Tak for i dag

ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER MED SUNDT INDEKLIMA

Effektivt valg af energiløsninger og optimeret forretningsdrift med apps og IT

Tid: 21. februar 2018 Middelfart

09.30

Velkomst og præsentation af dagens program
v/ Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

09.35

Optimering af brugeradfærd i boliger gennem teknologi og kommunikation
v/– UNDER AFKLARING!
Hør om erfaringerne med opsamling af data og læring fra projektet UserTEC (AAU, SBi, Fjernvarme Fyn)

10.20

Lokalisering af indeklimaudfordringer – ventilation
v/ Steffen Pedersen, Professor Ingeniøruddannelsen på Aarhus Universitet
(40 min) Oplæg – Lokalisering af indeklima-udfordringer.
(40 min) Workshop om mulige løsninger på dårligt indeklima (på tværs af fagskel)
(20 min) Opsamling

12.00

Frokost buffet og netværk

12.50

Opgør med ’øjebæer’ i energieffektiviseringens hellige navn
v/ Charlotte Darre, Projektleder, CLEAN
Kan man opretholde eller styrke en bygnings æstetiske fremtoning samtidig med, at man energieffektiviserer, så teknologi og æstetik går hånd i hånd?

13.20

Sunde boliger, Indeklima – hightec, lowtech, indikatorer og mulighed for at måle indeklima. 
v/ Jørgen Søndermark, Arkitekt, Projektleder, Realdania By og Byg
Hvordan sikres en sund balance mellem energiforbedring, klima- og miljøbeskyttelse og et sundt indeklima? Hvor er der synergier og interessekonflikter mellem et forbedret indeklima og overordnet renovering? Hør om erfaringer fra test byggeri i Viborg.

 

Kaffepause – kage og netværk

14.50

Viden om indeklima omsat til praksis
v/Peter Hedegaard, ESCO Manager, Saint-Gobain Danmark
Samspil mellem tekniske løsninger – hvilke løsninger supplerer hinanden?

15.45

Opsamling og konklusioner fra dagen
Aflevering af evalueringsskema

16.00

Tak for nu