Femte møde i Partnernetværket for Cirkulære Kommuner

20. Maj 2019 kl. 09:00 - 15:15

Mandag den 20. maj samles Partnernetværket for Cirkulære Kommuner endnu engang. Temaet er denne gang miljømærkninger og certificeringer. Skynd dig derfor at tilmelde dig og dine kollegaer, som arbejder med byggeri i en midtjysk kommune, så er I sikret en plads på det 5. netværksmøde i Skanderborg.

Certificeringer, miljømærkninger og bæredygtighedsklasser
Vi har inviteret Gitte Gylling Olesen, Chefspecialist i Bæredygtigt Byggeri hos Rambøll, til at introducere os for nogle af de mest relevante byggecertificeringer og miljømærkninger samt den kommende europæiske og den kommende danske bæredygtighedsklasse.
Derefter vil deltagere fra Hedensted, Skanderborg og Aarhus Kommune fortælle om, hvilke erfaringer de har gjort sig i forhold til at arbejde med certificeringer. Her vil der også være tid til diskussion. På baggrund af de oplæg, vil der være en workshop, som skal gøre os endnu klogere på, hvad man kan og ikke kan bruge de forskellige certificeringer
og mærkninger til, når man vil bygge cirkulært i en kommune. Vi vil her dykke længere ned i, hvilke byggecertificeringer og miljømærkninger, man bør fokusere på og hvordan man kan udnytte de forskellige mærkningsordninger til at stille krav i udbuds-og indkøbsprocesser.

Partnerrunden
I partnerrunden får I alle mulighed for kort at fortælle om, hvad I arbejder med lige nu inden for cirkulær økonomi i byggeri og byudvikling – eller hvad I gerne vil at arbejde med i fremtiden. Her har I også mulighed for at fremhæve netop de områder eller udfordringer, I synes netværket bør tage op.

Kort om netværket
I Partnernetværket for Cirkulære Kommuner arbejder vi på at få skubbet cirkulær økonomi ind i det byggede miljø. Vi samler kræfterne på tværs af kommuner, der er fælles om at skabe ny praksis igennem demonstrations- og udviklingsprojekter, som kan rykke bygge-, anlæg- og nedrivningsprocesserne i den cirkulære retning. Noget der vil gavne både borgere, medarbejdere og lokale virksomheder. På den måde er kommunerne med til at drive innovation i branchen, der kan skabe bæredygtig vækst og eksport af nye cirkulære teknologier, koncepter og produkter til resten af verden. Netværket er en del af det midtjyske projekt Circularity City.