Fremtidens bæredygtige byggeri – Inspiration og matchmaking

2. Apr 2019 kl. 09:00 - 12:30

CLEAN
Stationspladsen 2c
4180 Sorø

2/4-2019 09:00

Fremtidens bæredygtige byggeri

Inspiration og matchmaking
Arrangeret af Connecting Zealand & CLEAN Green Plan

Connecting Zealand & CLEAN Green Plan inviterer til en inspirerende formiddag om fremtidens bæredygtige byggeri. Vi skal høre spændende oplæg om ressourceforvaltning og genanvendelse af materialer fra bl.a. Københavns Kommune, Amager Ressourcecenter, Teknologisk Institut og Ressource City (Næstved Kommune). Herudover vil der være en eksklusiv mulighed for at præsentere sin virksomhed overfor Københavns Kommune og Teknologisk Institut i to matchmaking workshops.

Vi inviterer repræsentanter fra hele værdikæden op til dans: bygherrer, affaldsmyndigheder, bygherrerådgiver, nedrivere, entreprenører, producenter af byggematerialer, up-cyclingsvirksomheder og andre interesserede organisationer og virksomheder.

Program

Kl. 9.00 – 9.30: Networking og kaffe

Kl. 9.30 – 9.35: Velkommen
Rammer for dagen
v. Ulla Kristine Brandt, CLEAN

Kl. 9.35 – 9.55: Københavns Kommunes udfordringer ift. bæredygtigt byggeri
Kommunen ønsker at der i det bæredygtige byggeri skal være sammenhæng imellem, ressourceforbrug, sundhed og økonomi. Hør hvordan man både lykkes og har udfordringer med at genanvende byggematerialer.
v. Gregory Aggs, Københavns Kommune

Kl. 9.55 – 10.15: Erfaringer med samarbejder på tværs – Amager Ressourcecenter
Projektleder fortæller om, hvordan et bæredygtigt byggeprojekt er lykkedes via samarbejder på tværs. Hør hvordan en fleksibel byggesagsbehandling har muliggjort genanvendelse af gammel beton i det nye byggeri.
v. Teis Rasmussen, Amager Ressource Center

Kl. 10.15 – 10.25: Miljøkortlægning – Sjællandsvejledningen
CLEAN fortæller hvordan kommunerne på Sjælland er gået sammen om en fælles vejledning, der giver affaldsmyndighederne mulighed for at stille ensrettede krav til kortlægning af miljøfarlige dele i nedrivningsklare bygninger.
v. Marie Johansen, CLEAN

Kl. 10.25 – 10.40: Ressourcekortlægning
Hvilke krav og rammer bør der være ved en ressourcekortlægning af den rene del ved en nedrivning?
v. Rune Østergaard Haven, Teknologisk Institut

Kl. 10.40 – 10.50: Vidensportalen Videnscenter for Cirkulær Økonomi (VCØ)
Ressource City Næstved lancerer i marts 2019 en vidensportal for bygge- og anlægsbranchen i region Sjælland. Hør om portalen, som vil være et virtuelt omdrejningspunkt, der bringer virksomheder og kommuner sammen på tværs.
v. Michael Elgaard, Ressource City, Næstved Kommune

Kl. 10.50 – 11.00: Værdikæde samarbejde – CLEAN Green Plan
I projektet CLEAN Green Plan får virksomheder professionel og konkret rådgivning, til at realisere deres potentiale inden for energi- og/eller ressourceeffektivisering og der gives 50 % i støtte til udvikling af en grøn forretningsplan.
v. Marie Johansen, CLEAN

Kl. 11.00 – 11.15: Pause

Kl. 11.15 – 12.15: Matchmaking Workshops
Præsenter jeres virksomhed for Københavns Kommune eller Teknologisk Institut. Vælg den workshop, hvor du kan byde ind med løsninger eller ideer eller hvor du kan få gavn af et netværkssamarbejde.

• Matchmaking med København Kommune ønsker som bygherre at blive matchet med virksomheder som kan hjælpe dem med at definere hvilke ansvar og krav de som bygherrer skal tage og stille ift. koordinering af nedrivning og opbygning, så nedrivere, byggefirmaer, up-cyclingsvirksomheder, modtageanlæg m.fl. kan få plus på bundlinjen.

• Matchmaking med Teknologisk Institut ønsker at blive matchet med virksomheder, som vil at samarbejde om at levere troværdige, rene og materialestærke genbrugelige materialer.
Blandt andet ønskes der input til hvordan man via en portal kan tilbyde overblik over tilstrækkelige mængder af genbrugelige materialer, som er troværdig, rene og materialestærke nok.

Kl. 12.15 – 12.30: Opsamling
Tak for i dag
v. Ulla Kristine Brandt, CLEAN