HYDROLOGI OG VANDFØRINGSEVNE I VANDLØB

3. Jun 2020 kl. 10:00 - 11:00

Klimaet ændrer sig – vi oplever stigende nedbørsmængder og mere intense regnhændelser. Dette har betydning for vandstandsforholdene i og ved vandløbene, som er sat i verden til at bortlede nedbørsover- skuddet. Senest har vi i efterår/vinter 2019/20 set hvilke konsekvenser store nedbørsmængder kan have, eksempelvist ved Svostrup Kro ved Gudenåen.

Hvis vi fremover skal kunne håndtere disse store afstrømningsmængder, er det nødvendigt med et indgående kendskab til hydrologien i op- landet til vandløbet og afstrømningens størrelse nu og i fremtiden. Med afsæt heri kan vi så overveje hvilke foranstaltninger, der kan tages i brug for at reducere de skader, som ekstreme afstrømningsforløb kan medføre.

PROGRAM

Ved dagens online webinar om miljø vil Lektor, Civ. Ing. Ph.D Kristian Vestergaard fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet komme ind på følgende emner:

  • Hvor kommer vandet i vandløbene fra?

  • Hvad ved vi om afstrømningens størrelse i dag?
  • Hvordan bliver afstrømningen i fremtiden?
  • Kan man kontrollere afstrømningens størrelse?
  • Hvad bestemmer vandstanden i et vandløb?
  • Hvordan kan man forbedre vandføringsevnen?

TILMELDING

Webinaret er gratis og åbent for alle interesserede. Webinaret bliver afholdt online via et link, du mod- tager i email-bekræftelsen ved tilmelding. Gratis tilmelding kan ske her: events.au.dk/webinar-hydrologi/tilmelding Senest den 2. juni 2020