Igangsætning af grøn og smart Korsør Havn

5. Sep 2019 kl. 12:00 - 16:00

Korsør Havn, Amerikakajen 1, Korsør
Amerikakajen 1
4220 Korsør

5/9-2019 12:00

Korsør Havn ønsker at omstille til grøn, smart havn.

Korsør Havn har fået rågiverTransition til at hjælpe med at analysere flowet af energi og tonnage, samt  hvilke behov og ønsker der ligger for mulige digitaliseringsløsninger for havnen og dens virksomheder.

Både tidligere og nye samarbejdspartnere, virksomheder og rådgivere, er velkomne til denne workshop. Vi ønsker at nå frem til konkrete mulige samarbejder om løsninger på en bred front. Desuden er andre havne i DK ligeledes velkomne, til inspiration.

Der vil blive tre workshops om: 

Grøn el til erstatning af skibenes generatorer, havnens kraner og til havnens virksomheder. Havnen leder efter muligheder for grøn energigenerering og -lagring, så skibene kan slukke for deres genera­torer og luft- og støjforurening undgås.

Grøn energi til havnens bygninger der udlejes til havnerelaterede virksomheder. Havnen ønsker at tilbyde grøn energi til anvendelse til havnerelaterede aktiviteter til de virksomheder, som har lejet sig ind i havnens bygninger, hvorved både støj, støv og luftforurening vil kunne nedbringes. Herunder ligger ligeledes optimal fysisk udnyttelse af havnens lagerbygninger, med optimal fugt- og temperaturregulering hvor f.eks. solceller/vindmøller, vil kunne genere energi til dette.

Digitaliserings-/trackingsystem for ud- og indskibning af gods fra leverandør til kunde. Desuden leder havnen efter muligheder for sensor­teknologi til indsamling af big data til nye applikationer inden for tracking, og et system som kan opdatere kunden.

Tilmeldte deltagere vil få fremsendt kopi af analysen i slutningen af august.