Innovation og vækst

30. Jan 2020 kl. 12:00 - 16:00

Har din virksomhed udviklingsidéer, som mangler ressourcer og viden for at blive til nye produkter og løsninger, der kan skabe vækst og beskæftigelse? Så kom og hør om muligheder for at modtage offentlige investeringer og tilskud, der medvirker til at accelerere din forretningsudvikling, og få præsenteret cases fra lokale virksomheder.
Arrangementet starter med sandwiches, og afsluttes med mulighed for 1:1 samtaler vedrørende konkrete støttemuligheder.

 

PROGRAM

12:00   Sandwiches 

12:30   Velkomst v. Gustav Nebel, Sønderborg Vækstråd

12:35   Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) v. Mads Lyngby Petersen, Energistyrelsen

13:00   InnoBooster og Grand Solutions – Innovationsfondens investeringsprogrammer v. Mads Stubgaard-Schmidt, Innovationsfonden

13:25   Case:

            EUDP-projekt: eMursten – energieffektiv fremstilling af blødstrøgne mursten 

            InnoBooster-projekt: InnoBrick – nyt maskinkoncept v. Henrik Leimand, Fr. Petersen Maskinfabrik A/S

13:50   Pause

14:05   Horizon 2020 / EU’s støtteprogrammer til SMV’er v. Else Dyekjær Mejer, Det Syddanske EU-kontor

14:30   Case: 

            EUDP-projekt: CleanTechBlock 2 – Energibesparende facadebeklædning             

            Horizon 2020/EU-projekt: Market maturation of CleanTechBlock technology v. Jacob Bendtsen, Gråsten Teglværk

14:55   Afslutning af seminar v. Gustav Nebel, Sønderborg Vækstråd

15:00-16:00 Mulighed for 1:1 samtaler omkring støttemuligheder med Innovationsfonden og Det Syddanske EU kontor

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig HER