Inspirationsdag og workshop: Klimatilpasningsmuligheder i boligselskaber

10. Apr 2019 kl. 12:00 - 16:00

Kom om få konkrete råd til, hvordan I kan håndtere regnvand på de grønne arealer i jeres boligselskab og samtidig gøre noget godt for miljøet. 

Odense Kommune og VandCenter Syd oplever store udfordringer ved ekstremregn, idet kloakker overbelastes og vandløb forurenes ved overløb af kloakvand. Det er forbundet med meget store omkostninger at udbygge kapaciteten eller separere kloaksystemet.

Som boligselskaber har I mulighed for at gøre en forskel, da det har stor effekt at få afkoblet regnvand fra store arealer med tage og faste belægninger i fælleskloakerede områder.

Derfor afholder Odense Kommune, Vandcenter Syd og CLEAN Grøn Erhvervsvækst inspirationsdag og workshop i  Odense, hvor der blandt andet bliver vist rundt i Korsløkkeparken. Her har man udført et klimatilpasningsanlæg, og på dagen får man mulighed for at se og høre om de erfaringer, man har gjort sig med klimatilpasningen her.

Desuden vil der være inspirationsoplæg og workshop med konkrete råd og mulighed for sparring på jeres egen case.

Se hele programmet ved at trykke på “download program” i venstre side.

OBS: Dagen er forbeholdt dig, der her modtaget en invitation. Skulle arrangementet alligevel have din interesse, er du velkommen til at tage kontakt til Lotte Lindgaard Andersen på lla@cleancluster.dk