Kick Off ‘DK Energy Live Lab – Vejle Nord’

20. Aug 2018 kl. 10:30 - 15:00

10.30

Velkommen til Green Tech Center, v. CEO Jørgen Andersen, Green Tech Center

10.40

Projektets rammer og formål, v. Projektleder Charlotte Darre, CLEAN

10.55

Kortlægning, v. Senior Teknologiansvarlig Frank Iversen, CLEAN

11.15

Kortlægning, simulering og formidling: SDU (10 min), GTC (10 min), Vejle Kommune (10 min)
Hvilke potentialer ser I, i projektet? Hvor har I eller forventer I at få udfordringer? Hvor peger udviklingen hen indenfor jeres område?  

11.45

Frokost

12.30

Forsyningsselskaber: Trefor (15 min – el, vand, fjernvarme), TVIS (10 min), Dansk Gasdistribution (10 min)

 

Hvilke potentialer ser I, i projektet? Hvor har I eller forventer I at få udfordringer? Hvor peger udviklingen hen indenfor jeres område?  

13.05

Brugere, Buffer, Prosumers: Vejle spildevand (10 min), Østerbo (10 min)

 

Hvilke potentialer ser I, i projektet? Hvor har I eller forventer I at få udfordringer? Hvor peger udviklingen hen indenfor jeres område?  

13.25

Pause

13.40

Simulering, v. Adjunkt, Shaojun Huang, SDU

14.00

Diskussion/idegenerering Fælles / input fra energiteknologi virksomheder

14.40

Projektets tids- og procesplan, v. Projektleder Charlotte Darre, CLEAN

15.00

Tak for i dag