Kommunernes partnernetværk – 2. netværksmøde

28. Aug 2018 kl. 10:00 - 15:30

D. 28 august 2018 inviteres medarbejdere indenfor byggeri, plan, affald, klima og bæredygtighed i de Midtjyske kommuner til det 2. netværksmøde i Hedensted. 

I Kommunernes partnernetværk arbejder vi for at få skubbet cirkulær økonomi ind i det byggede miljø. Med Circularity City partnerskabet samler vi kræfterne på tværs af kommuner, som er fælles om at skabe ny praksis igennem demonstrations- og udviklingsprojekter, der kan rykke bygge, anlæg og nedrivningsprocesserne i den cirkulære retning, til glæde for både borgerne, medarbejdere og de lokale virksomheder. Herigennem, at vi i kommunerne, er med til at drive innovation i branchen, der kan skabe bæredygtig vækst og eksport af nye cirkulære teknologier, koncepter og produkter til resten af verden. 

På dette andet møde i partnernetværket, samler vi op fra sidst, ved at dykke ned i både forståelsen og koncepterne for ”hvad der i grunden kendetegner og skaber cirkularitet i det byggede miljø”. Her skal vi høre om konkrette cases fra ind- og udland, som også er sammenfattet i en ny publikation præsenteret af Meissner + Sigh og Minor Change Group. 

Dernæst skal vi dykke ned i de mulige gevinster som kommunen kan opnå ved at arbejde med cirkulær økonomi og hvordan det forstås og omsættes i politikernes verden – vi tager diskussion ud fra et oplæg af Hedensted Kommune. 

I tre overordnede arbejdsspor for cirkulær økonomi i det byggede miljø, samarbejes der fast om partnerkommunernes konkrete projekter og der udvikles nye projekter på tværs. De tre spor er: 

Koncept og design – udvikling og design af cirkularitets-aspekterne i by-, byggeri og anlægsprojekter – hvordan tænkes cirkularitet i og omkring det byggede miljø. 

Proces og udbud – Tilrettelæggelse af proces (før, under, efter) og model for udbud der skaber cirkularitet. Her kan både arbejdes med processer ift. plan, nyt byggeri, renovering og anlæg, men også for processer ift. selektiv/nænsom nedrivning.

Værdikæder om ressourcerne – Faciliterering af værdikædesamarbejder for øget cirkularitet omkring affalds-produkter der kan genanvendes eller genbruges og koordinering af materialestrømme. 

Arbejdssporene er fleksible og kan senere deles op, hvis der bliver behov for det. Fx kan der dannes underarbejdesgrupper om nødvendigt. Det er her vi mødes fast hver 3. måned, for at dele viden og udvikle projekterne sammen. Hver kommune kan tilmelde medarbejderere i et eller flere spor, som bliver en del af arbejdsgruppen fremover.

Find mere info samt dagens program ved at vælge “Download program” i venstre hjørne. 

Du finder tilmelding HER