Konference: Vand til verden

25. Mar 2019 kl. 09:30 - 13:00

Christiansborg (Fællessalen)
Christiansborg
1240 København

25/3-2019 09:30

Vand til verden er vigtigt som aldrig før!

Vand er vigtigt for verden som aldrig før – i byerne, industrien, landbruget og naturen – og fordi vand understøtter næsten al økonomisk vækst på tværs af sektorer.

Har vi de rette politiske rammer for dansk vandteknologi?

Målet med konferencen er at samle en bred kreds af aktører inden for området, som kan drøfte hvordan vi sikrer de rette politiske rammer for dansk vandteknologi, og om vi er gode nok til omsætte viden til vækst og bæredygtighed i vandsektoren.

På konferencen sætter vi således fokus på, hvordan vi sikrer rent drikkevand, og skaber økonomisk vækst i vandsektoren. Problemstillinger der relaterer sig til vand – som ekstreme vejrfænomener, naturkatastrofer, tørke og fejlslagen klimatilpasning – regnes globalt blandt de allerstørste risikofaktorer for menneskehedens velbefindende og velstand.

Samtidig er det et gigantisk globalt potentiale i at skabe bæredygtige løsninger og forretningsmodeller indenfor vandteknologi, som fremmer sundhed og miljø og gør vandsektoren mere effektiv og innovativ, og som dermed understøtter FN’s mål for bæredygtig udvikling, herunder delmål 6 om rent vand og sanitet.

Det næste store teknologispring: Digitalisering og systemintegration

På konferencen bliver der også stillet skarpt på digitalisering og systemintegration i vandsektoren bredt set indenfor klimatilpasing, vand ind og ud af byer og beskyttelse af vandressourcer. Hvis den danske førerposition indenfor vandteknologi skal fastholdes og udbygges, er der brug for en tværgående indsats for at styrke samarbejdet i sektorens økosystem med henblik på at accelerere forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri.

Tilmeld dig her.