Meet-the-Buyer – Middelfart Kommune

27. Apr 2021 kl. 13:00 - 15:00

Det dansk-tyske projekt NEPTUN inviterer til Meet-the-buyer event d. 27. april kl. 13.00. Middelfart Kommune har to udfordringer, som de søger løsninger til. Læs om de to udfordringer nedenfor.

PROGRAM:

DEL 1

– Introduktion v/ Trine S. Jensen, CLEAN

– Virtuel tur i KlimaByen v/ Bjarne Rasmussen, Middelfart Kommune

– Præsentation af udfordringer fra KlimaByen v/ Bjarne Rasmussen, Middelfart Kommune

Deltag i del 1: Klik her for at deltage

DEL 2

1:1 pitch session for virksomheder v/ Bjarne Rasmussen, Middelfart Kommune &Trine S. Jensen, CLEAN

Er du interesseret i at pitche en løsning, kontakt da projektleder Trine Jensen på 31483418 eller tsj@cleancluster.dk


Udfordring 1 – Test og metoder til måling af renseeffekt af filtermuld.

I Allékvarteret er der placeret 2 regnbede for enden af AC Hansens Allé, hvor vejvandet f ra Allékvarteret nedsives. Hverdagsregnen siver ned i regnbedene, mens overløb ledes til kirkegårdens bassin. Regnbedene er opbygget med filtermuld, hvor der vil ske en omsætning af bl.a. olie. Tungmetaller vil ophobes og tilbageholdes i filtermulden. Middelfart Kommune ønsker at måle på renseeffekten igennem regnbedene. Altså en verificering af den gængse teori der findes om filtermuldens rensende effekt. Her er mulighed for at lave on-site målinger på et full-scale anlæg. Den konkrete udfordring er derfor behovet for at teste metoder til måling af renseeffekten. Der er et ønske om analyse og målinger i samarbejde med SMV’er. Middelfart Kommune ønsker input fra virksomheder til hvordan og hvilke muligheder der er for måling og test.

Udfordring 2 – Rensning af vejvand i bassin ved kirkegård

I bunden af Allékvarteret løber vejvandet ud i kirkegårdens bassin, som er anlagt med et permanent vådvolumen. Bassinet på kirkegården modtager vejvand fra Allékvarteret. Ved hverdagsregnen vil vandet løbe til bassinet og videre ad stien til Lillebælt. Bassinet fremstår i dag fyldt med alger, så vandet ser derfor ikke pænt ud i forhold til de omkringliggende smukke omgivelser. Den konkrete udfordring er behovet for at få vandet i bassin helt klart. Der er et ønske om samarbejde med SMV’er. Middelfart Kommune ønsker input fra virksomheder om hvilke muligheder der er for rensning eller andre innovative forslag til at få renset vandet, så det fremstår helt klart. Så det der efterspørges er altså en metode/ metoder til rensning af bassinvand (rens-ning af vejvand fra regnvandsbassin via ny teknologi eller andet).