OPSTARTSMØDE i København – Water Tech Boost – Innovationsforløb for vandvirksomheder

9. Sep 2020 kl. 12:45 - 16:00

Danmarks Miljøteknologiklynge inviterer til information om tilbud til små- og mellemstore vand- og klimatilpasningsvirksomheder med start september 2020. Med Water Tech Boost kan din virksomhed få dialog om forretningsmæssig udvikling samt øgede eksportmuligheder. Med vores innovationsforløb får du mulighed for at møde forskere, kunder, investorer og mange andre fremtidige samarbejdspartnere fra vandbranchen.

12:45 Registrering og kaffe

13:00 Vandteknologivirksomheders innovationsbehov

· Fra idégenerering til afsætning, v. Ole Larsen, HOFOR

· Hvad ved vi om vandvirksomheders behov og hvad er tilbuddet til Vand-SMV’er v. Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

· Hvordan fungerer innovationssamarbejder mellem universiteter og virksomheder og konkrete tilbud til vandvirksomheder, v. Peter Steen Mikkelsen, DTU

· Spørgsmål og dialog

14:00 Kaffe og kage

14:15 Konkrete innovationstilbud

· Konferencer og udstilling: IWA/techBBQ/Rørcenterdage, Michael Johansen, CLEAN/Ulrik Hindsberger, TI

· Viden og internationaliseringstilbud: webinarer/platforme v. Bjørn Kaare Jensen DWF /Michael Johansen, CLEAN

· Hvorfor skal du deltage, pitch fra en vandvirksomhed

· Sådan deltager du i Water Tech Boost innovationsforløb. v. Viggo Aaberg Kærn, DTU

· Spørgsmål, dialog og konklusioner

15:15 Tak for i dag

Partnerne bag Water Tech Boost er: Danmarks Tekniske Universitet, Danish Water Forum, Aarhus Universitet, Call Copenhagen, Teknologisk Institut og CLEAN