Projektudviklingsmøde vedr. udnyttelsen af overskudsvarme

17. Maj 2018 kl. 10:00 - 15:30

Mødet vil være opdelt i 2 hovedaktiviteter, hvor vi bl.a. vil drøfte ultra lavtemperatur fjernvarme / – køling og udvikling af energi fra havet; Green Water projektet.

Mødet afholdes i:

HUSET, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart

I den første del af mødet vil der holdes oplæg med fokus på 2 konkrete projektudviklingsansøgninger, der begge arbejder inden for temaet overskudsvarme, men med forskellig tilgang og fokus.

I anden halvdel af mødet vil mødedeltagerne opdeles i grupper og der vil her være mulighed for reelt at arbejde med projektudviklingen inden for de 2 spor. Grupperne vil have tid til at diskutere muligheder, udveksle ideer og arbejde specifikt med projektmodning og mulig udvikling af projektansøgningen. 

 Læs mere og tilmeld dig her