Projektudviklings-workshop

16. Jan 2018 kl. 10:00 - 15:00

Den gamle brandstation
Køgevej 2-4
4100 Ringsted

16/1-2018 10:00

 

Fra politisk side er er det ønske om at accelerere innovation og samarbejde i Femern Bælt korridoren. CLEAN har til opgave at udvikle et nyt dansk- tysk interreg projekt centreret om bygninger, smarte energisystemer og genanvendelse af byggematerialer.

Den samlede budgetramme er 5 mio. Euro, hvor 3-4 mio. Euro er støtte til konkrete innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner.

Arrangementet henvender sig til sjællandske virksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer. Vi har begrænset plads på op til 50 personer.