Seminar om lokal afledning af regnvand (LAR)

14. Okt 2021 kl. 13:00 - 17:00

Det dansk/tyske Interreg projekt NEPTUN inviterer til seminar om lokal håndtering af regnvand, ved større bygninger!

På seminaret kan du høre hvilke muligheder der findes for selv at håndtere eget regnvand på egen grund, i stedet for afledning til det offentlige kloaksystem, samt hvilken merværdier det giver!

Du vil også høre om kloakmesterens, kommunens og spildevandsselskabets rolle ved lokal håndtering af regnvand samt erfaringer fra en tysk kommune.

Seminariet afholdes både fysisk og online. Når du registrerer dig via linket til højre, skriv da i kommentarfeltet om du deltager fysisk eller online.

PROGRAM:

Kl. 13.00-13.15 Velkomst og kort præsentation af NEPTUN-projektet om LAR og klimatilpasning v. CLEAN Danmarks miljøklynge

Kl. 13.15-14.00 Hvad er LAR ved større bygninger, og hvordan planlægges LAR samt merværdier ved LAR? v. Peter Bassø Duus og Rikke Høy Eskedal, WSP

Kl. 14.00-14.15 Pause

Kl. 14.15-15.15 Projektering og dimensionering af LAR-anlæg samt ”hvad skal du være opmærksom på” v. Tommy V. Petersen, Learnmark

Kl. 15.15-15.45 Erfaringer fra Tyskland med LAR – bemærk indlægget er på engelsk v. Dietmar Sperfeld, FBR

Kl. 15.45-16.15 Kage og kage

Kl. 16.15-16.30 Kommunens rolle ved LAR, herunder nedsivningstilladelser v. Bjarne Rasmussen, Middelfart Kommune

Kl. 16.30-16.45 Spildevandsselskabets rolle ved LAR, herunder tilbagebetaling af kloaktilslutningsbidrag for regnvand v. Trine Dam Larsen, BlueKolding

Kl. 16.45- 17.00 Det videre arbejde med LAR og mulighed for tilmelding til seminar nr. 2 om konkret planlægning og projektering af egne LAR-anlæg v. CLEAN

Kl. 17.00 Tak for i dag v. CLEAN

Du kan læse om konkrete cases her.

Vi glæder og til at se jer!