Energiplanlægning i “Område 4” – Workshop i Rammebetingelser

11. Nov 2019 kl. 10:00 - 14:40

Strategisk Energiplanlægning er et samarbejde mellem de fire kommuner: Aabenraa, Tønder, Sønderborg & Haderslev, samt Syd Energifonden, som søger at sikre Den grønne omstilling i regionen. Det fireårige projekt (slut 2022) søger at forbedre de politiske beslutningsgrundlag ift. energiplanlægning. Dette involverer temaer såsom overskudsvarme fra datacentre, varmetransmission og ”område 4”. I 3 workshops vil vi, i samarbejde med nationale, regionale og lokale aktører, dykke ned i de udfordringer, der ligger i omstillingen til vedvarende energi udenfor kollektive forsyningsområder (naturgas og fjernvarme). I workshop i Rammebetingelser ønsker vi at invitere brancheforeninger, videnspersoner, forskere samt teknologileverandører til en spændende dag, hvor vi tager kigger ind i løsningerne og belyser eventuelle barrierer for en strategisk grøn omstilling.

Få en kort videointro til workshoppen HER

Se programmet HER


Gennem følgende links kan du læse mere om de to andre workshops i projektet:

SEP – Workshop i Teknologivalg – d. 22. oktober – Aabenraa

SEP – Workshop i Finansiering – d. 19. november – Aarhus