Syvende møde i Partnernetværket for Cirkulære Kommuner

20. Nov 2019 kl. 09:00 - 15:00

Hvad må vi egentlig genbruge og genanvende af byggematerialer? Kom og bliv klogere på, hvordan bygningsreglementet forholder sig til cirkulær økonomi i byggeriet. 

Onsdag den 20. november samles vi igen i Partnernetværket for Cirkulære Kommuner. Denne gang er det Herning Kommune, der er vært, og med afsæt i Bygningsreglementet skal vi undersøge, hvad vi egentlig må og ikke må ift. mere genbrug og genanvendelse af byggematerialer i byggerier. Skynd dig derfor at tilmelde dig og dine kollegaer, som sidder med byggeri i en midtjysk kommune, så I er sikret en plads på det 7. netværksmøde.

Til at gøre os klogere, har vi inviteret Rambøll, som vil fortælle om, hvad Bygningsreglementets system faktisk betyder, og hvilke muligheder og udfordringer det skaber ift. at bygge cirkulært. Vi vil også 

Vi har også gjort plads til en kort debat, hvor I som deltagere inviteres til at fortælle om, hvilke erfaringer I har gjort jer i forhold til at arbejde med Bygningsreglementet og cirkulært byggeri. 

På dagen skal vi også høre om en af de cirkulære løsninger, der allerede er på markedet. CBI Danmark, som producerer papirisolering af genbrugsmaterialer, kommer nemlig og fortæller om deres forretningsmodel og hvilke udfordringer, de møder når det kommer til efterspørgsel og lovgivning.

Læs mere i programmet øverst til venstre. 

Kort om Circularity City

Circularity City-projektet blev igangsat for snart 3 år siden. Projektet handler om cirkulær økonomi i det byggede miljø. Opdragsgiver er Region Midt, med konsortiepartnerne GXN Innovation, Danish Cleantech Hub New York, VIA University College, Minor Change Group, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og med CLEAN som operatør på projektet.

Målet er at styrke den cirkulære tankegang gennem innovation, best practices og samarbejde på tværs af kommunerne i Region Midtjylland, samt at styrke forholdet mellem kommunerne og deres lokale erhvervsliv. I projektet er der bl.a. fokus på vidensdeling, værdikædesamarbejder, eksport og indeholder også støttemuligheder for kommuner (Kommunepuljen) og for små- og mellemstore virksomheder (Innovationspuljen).

Du kan få yderligere information ved at besøge Circularitycity.dk. Du er også mere end velkommen til at kontakte os.