Temadag – Brug geodata og vanddata til at skabe en forretning

16. Jun 2021 kl. 09:00 - 12:00

Hvilke offentlige data er tilgængelige for virksomheder – og hvordan bygger man en forretning på dem? 

Det og meget mere sætter vi spot på ved denne temadag, der byder på oplæg fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), GEUS samt virksomheder, der har skabt succesfulde forretninger på baggrund af offentlige data. 

Tilmeld dig her: https://digitallead.dk/kalender/brug-geo-og-vanddata-til-at-opnaa-konkurrencemaessige-fordele-og-skabe-forretning/

Som medlem af CLEAN deltager du gratis.

Gruppearbejde

Udover oplæg vil der være gruppearbejde, hvor du skal diskutere emnerne med andre virksomheder, der har samme interesseområde som dig.

Program

– Velkomst

– Introduktion til SDFE og SDFE Labs v. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)
Der er mange frit tilgængelige offentlig data. Vi får eksempler på, hvor man kan tappe data fra, og hører om rollefordeling og samarbejde mellem den offentlige og private sektor om udvikling af løsninger. Vi får desuden eksempler på, hvordan det kan bruges. 

– Deling af data vedr. vandkredsløb og klimatilpasning – hvem er brugerne og hvad anvendes data til samt user uptake v/ Hans Jørgen Henriksen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Datatilgængelighed, dokumentation, usikkerhedsvurdering, nye data på vej ind samt mulighed for interaktion med andre brugere og SMV’ere”.  Klima- og hydrologiske services i DK med udgangspunkt i tilgængelighed af brugerrelevante data, viden og værktøjer på klimatilpasning.dk.

– SDFE’s bymodel v/ Thomas Kim Kjeldsen, Alexandra Instituttet

– Pause

– Byggeri v/ Bo Overgaard, Septima
Septima har bygget deres forretning op omkring fri grunddata – herunder særligt data fra SDFE, og hjælper private og offentlige virksomheder med at skabe værdi ud af data ofte gennem koblingen til kundernes egne forretningsdata. Bo Overgaard fra Septima vil gennemgå en række eksempler på hvordan data kan anvendes i praksis med hovedvægt på løsninger inden for byggeri og anlæg.

– Klimatilpasning v/ Morten Revsbæk, Scalgo
Hvordan kan frie data skabe mulighed for komme ud på internationale markeder. Scalgo er et glimrende eksempel på, hvordan tilgængeligheden af geodata og detaljerede opmålinger af jordoverfladen kan anvendes til at skabe en skalérbar forretning indenfor digitale værktøjer og analyser. Scalgo har udviklet en platform til at arbejde med overfladevand i forbindelse med klimatilpasning, byplanlægning, naturgenopretning og design af infrastruktur. Platformen blev skabt på frie data i Danmark, men anvendes i dag af mere end 10.000 brugere i 6 lande.

– Jord, vand og natur v/ direktør Lars Groth, Din Geo
DinGeo er et andet godt eksempel på en innovativ virksomhed, som har udviklet en meget brugervenlig platform, hvor kommende eller nuværende boligejere kan søge på konkrete adresser og få oplysninger om alt fra ejendomsvurdering til oplysninger om sundhed, oversvømmelse, boligfakta og lokal område. Platformen trækker på frie geodata om grundvandsstand og geologiske forhold.

– Opsamling og tak for i dag

ARRANGØRER

  • DigitalLead
  • SDFE (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
  • We Build Denmark
  • Vision Denmark
  • Erhvervsfremmebestyrelsen
  • CLEAN

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.