Ungdommens energipolitiske topmøde

16. Jun 2017 kl. 18:15 - 1. Jan

Den globale omstilling til bæredygtig energi og produktion er ikke længere en akademisk diskussion i den gamle verden. I dag er der konsensus fra Kina over Kalundborg til Kansas City om klimaforandringernes realitet og betydning, om behovet for at reducere energi- og ressourceforbrug og om at vækst uden bæredygtighed er en vej, der ender blindt. Danmarks grønne klynge, CLEAN inviterer de politiske ungdomsorganisationer til energipolitisk topmøde om fremtidens energipolitik. Debatten vil være opdelt i to runder. I første runde vil panelet diskutere, hvilke energimæssige udfordringer Danmark står over for. I anden runde vil panelet skulle prioritere, hvordan vi skal bygge fremtidens energisystem i Danmark? 

Deltagere:

SFU: Jacob Klivager

LAU: Simon Overgaard

DSU: Lars Møller Pedersen

DFU: René Birk Danielsson

Alt. Unge: Emilie Lucia Stahlschmidt

VU: Nicolai Løvgret

RU: Thomas Rohden 

KU: Andreas Weidinger

Carsten Orth Gaarn-Larsen, Direktør, CLEAN og Katrine Krogh Andersen, Forskningsdekan, DTU, som ordstyrere.