Workshop om Cirkulære Byggeløsninger

28. Nov 2017 kl. 12:00 - 15:30

Med innovationspuljen for Cirkulære Byggeløsninger, har vi et mål og en ambition om at ændre på nuværende standarder. Byggeriets kæmpe potentiale skal udnyttes, og det er med udgangspunkt i cirkularitet og bæredygtighed, det skal ske.

Bæredygtige produkter har en voldsom eksportvækst og er langt foran byggeriet –  og ved at overføre de kompetencer til byggeriet, kan vi skabe synergieffekter og nye store eksporteventyr.

Kom og deltag d. 28. november 2017 kl. 12:00, hvor CLEAN og VIA i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd inviterer til workshop om cirkulære byggeløsninger.

Cirkulære Byggeløsninger er et projekt støttet af EU’s Regionalfond og Region Midtjylland, hvor målet er at skabe nye produkter/services/løsninger rettet mod byggeriet med fokus på cirkularitet. Til det formål er der oprettet en innovationspulje, som kan ansøges af konsortier med mindst tre SMV’ere. Her parres virksomhederne med en relevant videninstitution, som har den fornødne viden til at hjælpe med at udvikle det konkrete produkt i et tæt innovationssamarbejde.

På workshoppen vil vi fortælle nærmere om mulighederne og kravene for at modtage støtte samt hvad CLEAN og VIA kan bidrage med. Du kan også høre indlæg fra både GTS-institutter og virksomheder, som har stor succes med at tænke bæredygtighed ind i forretningsmodellen. Endelig bliver der også tid til mere konkret sparring omkring idéer og mulighed for at møde potentielle partnere.

Program

12:00         Indskrivning og frokost

12:30         Velkomst og intro til projektet, roller og muligheder

                  v/ Søren Bernt Lindegaard, projektleder, CLEAN

                 (Temaerne begrundes og fremtidsperspektiver anskueliggøres)

12:40         Dagens vært fortæller om relevansen af cirkulær økonomi

                  v/ Lars Krogsgaard Jørgensen, Erhvervskonsulent, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

12:50         Inspirationsoplæg: Standarder, dokumentationer og certificeringer

                  v/ to-be-determined

13:05         Inspirationsoplæg: Produktudvikling

                  v/ to-be-determined

13:20         Intro til workshop: Deltagerne opdeles efter interesse og motivation

13:25         Pause

13:40         Workshop: Problemstillinger og muligheder

14:30         Opsamling: Forslagene præsenteres

14:45         Formalia og fremadrettes proces præsenteres – hvad er de næste skridt?

15:00         Snacks og netværk

15:30         Tak for i dag!  

Tilmeld dig her