Internationalisering

Eksportprojekter

  CLEANs internationale aktiviteter spænder bredt fra delegationsture, relations- og netværksdannelse, klynge-til klyngesamarbejde mv. Et centralt sigte med CLEANs internationale arbejde er at realisere eksportprojekter for danske virksomheder.

  I CLEAN opererer vi med en række internationale platforme, som giver adgang til unikke leads. Vi gør os umage for at screene og kvalificere disse leads i dialog med den internationale partner og de involverede danske virksomheder. De leads, der vurderes at være mest attraktive, gør vi en aktiv indsats for at forfølge hele vejen til en kontrakt er indgået.

  Værktøjer til konsortiedannelse og projektudvikling

  CLEAN understøtter virksomheder i international projektudvikling og konsortiedannelse via en række værktøjer, der er udviklet i regi af Clean Solutions projektet.

  Adgang til bymarkeder

  CLEAN tilbyder unik adgang til en række internationale byer gennem City Solutions Platform, hvor vi sammen med C40 arbejder med udvalgte byudfordringer og faciliterer virksomheders deltagelse i udvikling af nye, innovative løsninger.

  Særlig indsats i Kina

  Gennem vores ”China Desk” får danske virksomheder adgang til unikke projektmuligheder i udvalgte kinesiske provinser. Indsatsen bygger bro mellem politiske aftaler og danske virksomheders interesser.

  Adgang til verdens førende klynger

  CLEAN er sekretariat for International Cleantech Network, en forening for verdens førende cleantech klynger. Her igennem kan CLEAN tilbyde danske virksomheder direkte adgang til internationale markeder og samarbejdspartnere.

  Delegationer og workshops i udvalgte markeder

  Vi faciliterer adgang til udvalgte markeder gennem målrettede workshops, i 2018 bl.a. inden for cirkulær økonomi i Holland, vand i Singapore og miljøteknologi i Israel.

  Internationale Meet the Buyer events

  Store virksomheder og SMV’er matches gennem ”Meet the Buyer” events på tværs af 5 lande i regi af Scale-Up NSR projektet. CLEAN tilbyder målrettet sparring undervejs, og kan bl.a. tilbyde teknisk og juridisk sparring samt dække dele af virksomhedernes rejseomkostninger.