CLEAN Solution platform

Tak for at du kiggede ind. Vi har en række projekter og partnerskaber, hvortil vi søger virksomheder og videninstitutioner.

  • CLEAN er partner i det nationale initiativ, der omhandler iværksætteri inden for energi effektivitet. Klik her for mere viden og kontakt..
  • CLEAN er operatør på et initiativ, der reducerer energi- og ressourceforbruget i små og mellemstore virksomheder. Er det dig? Så kan du få refunderet 50% af regningen, hvis du modtager ekstern rådgivning inden for energi- og ressourceudnyttelse. Udgangspunktet er virksomheder i Region Syddanmark, men særligt virksomheder fra Region Midt og Region Nordjylland er velkomne. Klik her for mere viden og kontakt.
  • CLEAN er operatør på en række innovationsprojekter. Formålet er at opdyrke og fremme innovationssamarbejder virksomheder i mellem samt mellem virksomheder og videninstitutioner. Udgangspunktet er Region Syddanmark, men særligt deltagere fra Region Midt og Region Nordjylland er velkomne. Hvis emnet drejer sig om industriel elektronik – klik her for mere viden og kontakt. Eller hvis emnet er mere generelt – klik her for mere viden og kontakt.
  • CLEAN driver endvidere et aktivitetsudvalg og et antal tilhørende arbejdsspor. Klik her for mere viden og kontaktdetaljer. (link pt. ikke aktiv)
  • CLEAN er sekretariat for Innovationsnetværket for Smart Energy og kobler bl.a. herigennem regionale erhvervs-styrkepositioner med nationale indsatser og særlige viden fra videninstitution til virksomheder. Her vil du finde en række aktuelle central arrangementer inden for den brede energidagsorden. Klik her for mere viden og kontakt.

Som klyngesekretariat er CLEAN ”dealmaker” i at opdyrke og fremme innovationssamarbejder imellem virksomheder samt mellem virksomheder og videninstitutioner. Hermed styrkes klynge / økosystemets (virksomhedernes) konkurrencekraft, og der skabes vækst og beskæftigelser.

Det er også bevist, at virksomheder, der aktivt er en del af en klynge, er mere resiliente mod fx dårligere økonomiske konjunkturer. CLEAN Smart Energy understøtter og værdsætter derfor den nationale eksportstrategi, hvor visionen er, at eksporten af energiteknologi skal fordobles fra ca. 70 mia. kr. i 2015 til mindst 140 mia. kr. i 2030.

På den politiske dagsorden på nationalt plan er det traditionelt brede energiforlig baseret på, at der er brug for markante energieffektiviseringer og energibesparelser inden for alle områder fx ”mindre energi i vores boliger og i erhvervsvirksomhederne”. Hertil kommer Energiselskabers besparelsesforpligtelser. Øget energieffektivitet er et af de centrale elementer i EU’s Energiunion.

I CLEAN Smart Energy tager vi udgangspunkt i virksomhedernes behov, hvor deres målestok i sidste ende er ”DKK”. Hernæst fokuseres der på, at de DKK skal skabes på baggrund af energieffektivitet, hvor målestokken ofte tælles i  kW/kWh. Sidst er behovet for at ende ved samfundets ønske om CO2-reduktion og FNs klimamål.

Relevansen af FNs verdensmål kan fx beskrives ud fra pkt 7. – bæredygtig energi, der handler om, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Mere specifikt er CLEAN Smart Energys rolle at bidrage til underpunkt 7.3 ”Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles”. Sidstnævnte harmonere i den grad med Smart Energys rolle, indsats og prioriteringer – netop med udgangspunkt i virksomhedernes behov og med eksport for øje.

Virksomheder og organisationer er gået
sammen om projektet Clean Solutions

 

Se filmen her