Aktivitetsudvalg og arbejdsspor

CLEANs bestyrelse nedsatte i 2016 to aktivitetsudvalg for at sikre, at klyngens arbejde er i overensstemmelse med virksomhedernes konkrete udviklingsbehov. I Aktivitetsudvalget for Energieffektivisering blev der defineret forskellige arbejdsspor. Det er åbent for alle at deltage i CLEANS arbejdsspor.

Overskudsvarme:
I arbejdssporet for overskudsvarme arbejder deltagerne, med afsæt i viden, på at identificere, hvordan overskudsvarmen udnyttes optimalt. CLEAN faciliteter møderne i hvilke input og ideer tryktestes i gode, konstruktive diskussioner.

Aktuelt fokuseres konkret på projektudvikling inden for følgende områder:

1. Projekt om ultra lavtemperatur fjernvarme / – køling
2. Projekt om udvikling af energi fra havet – et Green Water projekt
3. Projekt om udnyttelse af overskudsvarmen fra teglværker