Inno-SE

Innovationsnetværket

CLEAN er sekretariat for Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE) Inno-SE’s faglige fokus tager afsæt i de danske virksomheders kernekompetencer inden for energieffektivitet og smarte, integrerede energisystemer, samt produkter i alle led af energisystemet, der gennem fleksibilitet er forudsætningen for en grøn omstilling, hvor energisystemet kan håndtere de stigende mængder vedvarende energi. Inno-SE formål er at øge det tværfaglige samspil mellem forskning og erhvervsliv og sikre anvendelse af forskningsbaseret viden på områder, hvor Danmark har betydelige forskningskompetencer og herved skabe videnbro og vækst i hele Danmark.

Læs mere om Inno-SE HER