Videnbroprojekt:
Løft af innovations- og teknologiudvikling

Ansøg om videnbroprojekt, hvor landets videninstitutioner hjælper danske virksomheder videre med deres innovationsideer inden for miljøteknologi.

Danmarks grønne klynge

CLEAN er en landsdækkende medlemsorganisation for det grønne Danmark.
CLEAN skubber til den grønne omstilling – ved at være den.


 Forbinder

Vi FORBINDER mennesker og
organisationer i gensidigt nyttige partnerskaber


Formidler

Vi FORMIDLER og driver projekter og partnerskaber mellem offentlige aktører, vidensinstitutioner og private cleantech-virksomheder

 

 Udvikler

Vi UDVIKLER nye konkrete initiativer


 Virkeliggør

Vi VIRKELIGGØR idéer som løsninger med dansk jobskabelse og vækst for øje


Læs mere om dine fordele og om os

CLEAN består af 146 ordinære medlemmer og 27 kernemedlemmer. Lige nu har vi 54 projekter og et samlet budget på mere end 500 mio. Vi faciliterer mere end 50 netværksaktiviteter med over 1.400 virksomheder. Projekterne er kategoriseret i smart energi, miljø, smart city og internationalisering. CLEAN har projekter i samtlige danske regioner.

 

Udvalgte projekter og nøgletal

Nyheder og events i CLEAN

Kort nyt   |   11 september 2019

Join the VIDA Webinar: Demonstration Vouchers. Energy efficiency challenges in the food processing industry | SEP 17 | 10.00 – 11.00

VIDA 8th webinar will take place on September 17th 2019 10.00 – 11.00 CET with the objective of presenting the VIDA Demonstration Voucher Second Call and facilitate matchmaking between SME from different sectors and territories. Possibility to present and pitch your solution to the challenges. 

The webinar engine will be Adobe connect.

Registration is free and required to attend VIDA Webinars. You will receive your invitation to the webinar upon registration.

Register here.

For any questions concerning VIDA funding for SMEs, please contact:

Morten Kildahl Sorensen 

T: +45 2326 0460

E: mks@cleancluster.dk

Kort nyt   |   21 juni 2019

The second round of VIDA Webinars has arrived!

Next tuesday July 2nd at 10.00 CET we are organising a VIDA Webinar focused in Sustainable Farming: waste management and energy efficiency. 

All information available in our website

Registration is free but mandatory following this link

Do not miss this opportunity for the identification of topics, challenges and partners for next VIDA Demonstration Vouchers call!