Videnbroprojekt:
Løft af innovations- og teknologiudvikling

Ansøg om videnbroprojekt, hvor landets videninstitutioner hjælper danske virksomheder videre med deres innovationsideer inden for miljøteknologi.

CLEAN – Danmarks Miljøklynge

Danmarks Miljøklynge arbejder for at styrke danske miljøteknologivirksomheders produktivitet og konkurrenceevne, særligt ved at styrke vækst, beskæftigelse og internationalisering i danske SMV’er – ved hjælp af samarbejde omkring forskningsbaseret og erhvervsdrevet innovation og overførsel af viden mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører med relevante forretnings-og teknologiområder.

 


 Forbinder

Vi FORBINDER mennesker og
organisationer i gensidigt nyttige partnerskaber


Formidler

Vi FORMIDLER og driver projekter og partnerskaber mellem offentlige aktører, vidensinstitutioner og private miljøteknologivirksomheder

 

 Udvikler

Vi UDVIKLER nye konkrete initiativer


 Virkeliggør

Vi VIRKELIGGØR idéer som løsninger med dansk jobskabelse og vækst for øje


Læs mere om dine fordele og om os

CLEAN består af ca. 800 medlemmer som alle har en interesse i miljøteknologi. Vi har en projektportefølje på mere end 500 mio. kr. og over 1.400 virksomheder har taget del i vores innovationstilbud.

 

Nyheder og arrangementer