Hvad er en klynge?

Klynger er et centralt virkemiddel i det samlede danske innovations- og erhvervsfremmesystem. En klynge er et erhvervs-og/eller teknologifællesskab for virksomheder, offentlige aktører, videninstitutioner, brancheorganisationer m.fl., som sammen arbejder for at skabe udvikling, innovation inden for et område, og for at accelerere vækst og værdiskabelse.

I Danmark findes 14 nationale og offentligt finansierede klynger, der har til formål at adressere muligheder og udfordringer som f.eks. én virksomhed, én kommune, én brancheorganisation eller ét universitet ikke kan løse alene.

De agerer et neutralt samarbejdsplatform, hvor der er aktiv deltagelse fra aktører i Danmark som i udlandet inden for et erhvervs- eller teknologiområde.

Klynger og innovationsnetværk nytter!

Ved at deltage i klynger og netværk får virksomheder direkte adgang til viden, kompetencer og funding, hvor videninstitutioner og offentlige myndigheder får indblik i erhvervslivets daglige gøren. Dette løfter produktionen, processer og projekter til innovative og konkurrencedygtige løsninger, som markedet ønsker – der skabes samtidig vækst og arbejdspladser i hele det danske samfund!

Virksomheder kan øge deres innovationskraft op til 4 gange og produktivitetsvæskten med 3,6 procentpoint, når de deltager i klynge- og innovationsnetværksaktiviteter. Læs mere om vores medlemsfordele her.

Kilde: Cluster Excellence Denmark, 2020