Om CLEAN

Danmarks miljøklynge

https://cleancluster.dk/wp-content/uploads/2019/05/CLEAN_%C3%A5rsrapport_2019.pdf

CLEAN – Danmarks Miljøklynge

CLEAN er Danmarks miljøklynge og vores vision er, at danske virksomheder skal være verdensførende inden for miljøområdet. Vi er innovationsrummet både for jer, som udvikler miljøløsninger og jer, som har behov for at løse miljøudfordringer.

Innovation, vækst og miljøteknologi

I Danmarks miljøklynge mødes små og mellemstore virksomheder med store virksomheder, iværksættere, forsyninger, kommuner, regioner og videninstitutioner. Fælles for alle er, at de arbejder med områder som ”Vand i teknosfæren”, ”Klimatilpasning”, ”Affald, ressourcer & materialer”, ”Luft”, ”Jord, vand & natur”.

Sammen med stærke partnere åbner vi døre for innovation og forretningsmuligheder nationalt og internationalt og sætter skub på virksomheders vækst og på den grønne omstilling.

Vi understøtter miljøvirksomheders vækst og beskæftigelse gennem videnspredning & kompetenceudvikling, matchmaking & netværk, samarbejdsprojekter og internationalisering.

Stærke partnerskaber og FNs verdensmål

I CLEAN binder vi virksomheder, forsyninger, videninstitutioner og det offentlige sammen om markedsdreven grøn innovation i Danmark og internationalt. Vi sætter mennesker og organisationer sammen i gensidigt nyttige partnerskaber, så vi får et aktivt samspil i det danske økosystem inden for miljøteknologi.

Danmarks miljøklynge bidrager direkte til FNs verdensmål på flere områder, da miljøteknologi fokuserer på at forbedre miljøet eller minimere de negative påvirkninger på miljøet.

Danmark skal gå forrest og udvikle og implementere grønne løsninger – til gavn for kloden og for dansk økonomi.

Sammen sætter vi skub på den grønne omstilling og sætter fokus på at løse miljøudfordringerne – både herhjemme og ude i verden.