Erfaren programleder til Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi i Danmarks miljøklynge

Location: Aarhus

Vil du være med til at fremtidssikre, at Danmark er verdensførende indenfor vandteknologi? Brænder du for at bringe partnere sammen regionalt, nationalt og internationalt? Trives du i et job med stor kontaktflade og kompleks programledelse? Så har du mulighed for at blive en del af Danmarks miljøklynge, CLEAN.

 

Vi søger en erfaren programleder til at understøtte den overordnede ledelse af det nye Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi, som indeholder 35 underprojekter i 7 spor.

 

Om Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi:

Visionen er, at Midtjylland bliver foregangsregion for verdensførende, innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger og derved fremmer den grønne omstilling lokalt og globalt.

Det sker ved at understøtte:

  • Målrettet udvikling, test, demonstration og skalering af nye vandteknologiske produkter og services
  • Opkvalificering af arbejdskraften og bringe ny viden og fokus på anvendelse af de rette kompetencer i spil hos virksomheder, forsyninger, myndigheder og andre relevante aktører i den danske vandsektor
  • Implementering af en helhedsorienteret tilgang og inkluderende samarbejdsformer blandt aktørerne i den danske vandsektor

 

Indsatserne skal styrke eksport, vækst, uddannelse og beskæftigelse i Midtjylland og i hele landet

samt bidrage til en CO2- og klimaneutral vandsektor i 2030.

 

Vil du være med til at realisere dette fyrtårn og fremtidssikre Danmarks styrkeposition på vandområdet? Og kan du kombinere solide projektledelseskompetencer med kompleks interessenthåndtering?

Så er du måske den profil, vi søger!

 

Du bliver en nøgleperson i implementeringen af fyrtårnet med et budget på 100+ mDKK. Her skal du agere spilfordeler, facilitator og koordinator for et program med en lang række økonomiske partnere på tværs af vandsektoren i Midtjylland og Danmark. Din fornemste opgave bliver at koordinere og lede et omfattende program, og håndtere mange forskelligartede opgaver samtidig, for at sikre at leverancer og resultater kommer i hus.

 

Om dig

  • Du har solid og dokumenteret projektledelseserfaring og er tryg ved både at styre opgaver på egen hånd, uddelegere og indgå i konstruktivt samarbejde
  • Du har min. 5 års projektledererfaring
  • Du har sans for administrative processer og har en struktureret tilgang
  • Du er udadvendt og forstår at skabe gode relationer og har erfaring med tværgående samarbejder
  • Du har sandsynligvis en teknisk eller merkantil baggrund med interesse for teknologiudvikling og innovation
  • Det er en fordel, hvis du har kendskab til vandsektoren og erfaring med offentligt finansierede projekter er et plus

 

 

Om CLEAN

CLEAN er Danmarks miljøklynge. Gennem partnerskaber mellem medlemmer og øvrige samarbejdspartnere arbejder CLEAN for at gøre innovation til forretning til gavn for danske miljøteknologiske virksomheder.

 

Vi tilbyder

Der er tale om en fuldtidsstilling med programledelsesansvar. Du bliver en nøgleperson i Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi, som forventes at få høj politisk og strategisk bevågenhed de kommende år. Du får stort ansvar for at sikre gennemførsel af programmet, og får samtidig mulighed for at præge dit arbejde og tænke nyt. Du bliver en del af vores Miljøafdeling med 15 dygtige kolleger placeret rundt i landet, og kommer ligeledes til at samarbejde med vores internationale team og supportfunktion. Ansættelsessted er som udgangspunkt i Aarhus, og der må forventes rejseaktivitet i hele Danmark.

 

Ansøgningsfrist

Vi afholder samtaler løbende, så send en ansøgning hurtigst muligt. Jobstart forventes 1. marts eller hurtigst muligt.  

Har du yderligere spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør CLEAN Miljø Maria Skotte på tlf.: 61424400