Head of Data & BI til Danmarks miljøklynge

Ansøgningsfrist: 09 okt 2023
Location: København, Aarhus, Odense, Sønderborg eller Roskilde

Vil du være med til at skabe en verdensførende miljøklynge gennem videreudvikling af vores arbejde med data og business intelligence? Kan du skabe mening ud af data, sikre at vores systemer og interne processer spiller, og udvikle kreative databaserede løsninger der hjælper vores team til at gøre en forskel?

Så vil vi gerne høre fra dig!

Vi søger en kollega der kan drive vores dataarbejde, skabe interessante analyser og visualiseringer – og i det hele taget sikre, at sikre datadrevet beslutningstagning i Clean. Stillingen inkluderer desuden ansvar samt en mindre andel drift og udvikling af vores digitale systemer.

Dine opgaver vil bl.a. inkludere at:

  • Gennemføre analyser og visualisere data i forskellige sammenhænge, fx bestyrelsesrapportering, større projektansøgninger, indberetning af data til vores bevillingsgivere mv.
  • Udvikle dashboards og dataværktøjer der giver indblik i Cleans arbejde, samt det økosystem af virksomheder Clean understøtter.
  • Implementere, udvikle og drifte et CRM-system. Vi har et fungerende system, men der er stort for-bedringspotentiale. Vil sandsynligvis blive en licensbaseret og outsourcet løsning.
  • Opsætte surveys o.l. i samarbejde med vores kommunikationsteam.
  • Være involveret i vedligeholdelse af GDPR data og overholdelse af GDPR lovgivning, herunder vedligeholdelse af databehandleraftaler, identifikation af dataspor, etc.
  • Primær kontaktperson for vores eksterne IT-supporter.

Ovenstående opgaver er ikke udtømmende, og du vil i høj grad selv være med til at præge hvor hovedfokus skal være.

Om dig

Den ideelle kandidat er en problemløser der er motiveret af forskelligartet dataopgaver og kan gennem-skue kompleksitet samt finde praktiske løsninger i en travl hverdag. Du er god til at skabe relationer internt, og har en oprigtig interesse for at understøtte dine kollegers arbejde.

Tekniske færdigheder og erfaring med Databasedesign, REST API’er, SQL, Javascript og Python, vil det være en stor fordel, men det er vigtigst for os, at du er entusiastisk, og brænder for at bruge data til at skabe viden.

Vi forventer at du har følgende:

  • Praktisk erfaring med indhentning, behandling, analyse og visualisering af data. Du har fx erfaring med værktøjer som Streamlit, PowerBI eller Tableau.
  • Du har praktisk erfaring med forskellige værktøjer i et IT-landskab, herunder Microsoft Office. Kendskab til Podio er et plus.
  • Du har praktisk erfaring med at opsætte og gennemføre kvantitative surveys. Fx ved brug af Surveymonkey el. tilsvarende værktøjer. Erfaring med at gennemføre større analyser med anvendelse af kvantitative og kvalitative metoder er et plus.
  • Du har ikke nødvendigvis ledelseserfaring (personaleledelse), men du formår at tage et selvstæn-digt ansvar, og er i stand til at hjælpe organisationen med at prioritere de rette løsninger og even-tuelt koordinere med praktikant og/eller studentermedhjælper.

Vigtigst af alt er det, at du er topmotiveret for at komme med på vores rejse, og at du trives med selv at være med til at skabe rammerne og fokus for dit arbejde.

Vi tilbyder

Du bliver ansat i en stilling med masser af ansvar, og bliver nøglepersonen til at tage vores arbejde med data & BI til nye højder. Der er således gode udviklingsmuligheder i stillingen for den rette kandidat.

Du indgår i vores teams hvor relevant, og bliver en del af et dynamisk arbejdsmiljø hvor der hele tiden ud-vikles nye erhvervsfremmeprojekter i Danmark og internationalt. Der er højt til loftet og du får mulighed for at præge dit arbejde og tænke innovativt. Du bliver en del af en landsdækkende non-for-profit klyngeorga-nisation, som har kontorer i både København, Aarhus, Odense, Sønderborg og Roskilde. Du vil få arbejds-sted på én af vores lokationer, og der er fleksibilitet omkring arbejdstider og hjemmearbejde – vi praktiserer frihed under ansvar. Du får reference til Udviklingschef, Michael Johansen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 9. oktober 2023.
Samtaler forventes afholdt i uge 43 (muligvis før), med opstart hurtigst muligt efter.
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Udviklingschef Michael Johansen på tlf.: +45 4079 3399.

Om CLEAN

CLEAN er Danmarks Miljøklynge og vores vision er, at danske virksomheder skal være verdensførende in-den for miljøområdet. Vi er innovationsrummet både for dem som udvikler miljøløsninger og dem, som har behov for at løse miljøudfordringer. Gennem vores tilbud åbner vi døre for innovation og muligheder natio-nalt og internationalt og sætter fart på den grønne omstilling.

Vi har netop gennemført en kortlægning af det miljøteknologiske økosystem og vil med udgangspunkt i den og lignende datagrundlag skabe værdi for vores mange samarbejdspartnere samt mere end 250 medlemmer.

Læs mere på: www.cleancluster.dk