Projektcontroller med stærke regnskabs-kompetencer

Projektcontroller med stærke regnskabskompetencer

Vil du være en del af Danmarks miljøklynge, hvor vi styrker innovationen og erhvervsfremmeindsatser i hele Danmark?

Bliv en del af CLEAN, hvor vi sætter fart på den grønne omstilling og sætter fokus på løsninger til miljøudfordringerne – både herhjemme og ude i verden. Gennem vores projekter og initiativer stræber vi mod at gøre danske virksomheder verdensførende inden for miljøområdet.

Hvad leder vi efter?

Vi søger en dygtig og kompetent projektcontroller primært til at administrere det nye erhvervsfyrtårn indenfor vandteknologi.

Du bliver en del af vores økonomi- og projektadministration, hvor du i tæt samarbejde med de faglige projektledere skal stå for den regnskabsmæssige og administrative styring af flerårige projekter med mange deltagere og eksterne samarbejdspartnere.

Succeskriterierne for dit arbejde som projektcontroller er, at du gennemfører den regnskabsmæssige og administrative styring af projekterne planmæssigt, så projektlederne kan fokusere på de faglige kerneopgaver.

Dine arbejdsopgaver:

Erhvervsfyrtårnet indenfor vandteknologi er finansieret af EU Strukturfondsmidler via Erhvervsstyrelsen og du bliver økonomisk sparringspartner og rådgiver for hele projektets partnerkreds, der omfatter nogle af de største danske aktører. Din rolle er at sikre en effektiv daglig styring af projektøkonomien med fokus på løbende opfølgning og rettidig rapportering til Erhvervs-
styrelsen. Dine arbejdsopgaver spænder bredt fra løbende budget- og forbrugsopfølgning, håndtering af statsstøtte til udarbejdelse af halvårlige projektregnskaber, herunder kontakt til revisor og partnere. Derudover at

 • have et tæt samarbejde med de faglige projektledere om at sikre projekters
  gennemførelse til tiden inden for budget og i overensstemmelse med
  bevillingsforudsætningerne
 • deltage i de samlede controlleropgaver, herunder månedlig budgetopfølgning,
  kontering og bogføring samt regnskabsaflæggelse og periodevis afrapportering til
  bevillingsgivere
 • have ansvar for at udarbejde revisionsmateriale i forbindelse med EU-projekter
 • have kontakt med samarbejdspartnere og virksomheder i forbindelse med indhentning af dokumentation
 • varetage ad hoc-regnskabsmæssige projektopgaver

Hvem er du?

Du har solid økonomi- og regnskabsmæssig erfaring som controller. Vi ser det som en fordel, hvis du har erfaring med at gennemføre projekter fra EU´s strukturfonde, men det er ikke et krav. Du er en erfaren IT-bruger med solidt kendskab til Excel og gerne kendskab til e-conomics, Box, TimeLog samt Podio. Du kan arbejde selvstændigt og struktureret og evner at skabe overblik og prioritere dine arbejdsopgaver og samtidig være teamplayer, som byder ind til fællesskabet. Du tager ansvar, er opsøgende og kan arbejde med mange bolde i luften uden at miste
overblikket.

Om CLEAN

CLEAN er Danmarks klyngeorganisation for miljøteknologi. Vi er innovationsrummet både for dem som udvikler miljøteknologier og for dem som har behov for miljøteknologier. Fordelt på vores kontorer i alle landets regioner har vi 35 dygtige medarbejdere, som arbejder for at skabe innovation og erhvervsfremme i danske virksomheder inden for miljøområdet.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende og dynamisk job i et uformelt miljø med fokus på udvikling og vækst, både personligt og fagligt. Gage forhandles individuelt efter kvalifikationer og inkluderer,
sundhedsforsikring, fri telefon, internet, mm.

Vi har kontor i Aarhus, København, Odense, Roskilde, Sønderborg og det er fleksibelt, hvorfra stillingen skal besættes.

Ansøgning:

Vi vil løbende vurdere ansøgningerne og kalde til samtaler med henblik på hurtig tiltrædelse.

Yderligere information:

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte økonomichef Tina Olesen,
tio@cleancluster.dk, mobil 21 45 19 67.