Projektleder i Region Sjælland til Danmarks Miljøklynge

Ansøgningsfrist: 24 okt 2021
Location: Roskilde

Vi søger en engageret og kompetent projektleder til at varetage CLEAN og vores samarbejdspartneres inte-resser i Region Sjælland. Du skal brænde for den grønne omstilling og innovative miljøteknologier med et særligt fokus på affaldsområdet og cirkulær økonomi.

Om jobbet:
Du vil være tovholder på dialogen og samarbejdet med relevante regionale aktører for at udvikle aktiviteter sammen og sikre synergier, som er til gavn for miljøteknologiske virksomheder i regionen og styrke deres innovationskraft. Du vilvære ansvarlig for dialogen med RUC og øvrige videnpartnere for at sikre udvikling af videnbroaktiviteter, der er relevante for virksomhederne. Du vil være i dialog med sjællandske miljøtek-nologivirksomheder med henblik på at forstå deres innovationsbehovog sikre deres deltagelse i CLEANs aktiviteter.

Om dig:
Du har en god forståelse for miljøteknologimed særligt fokus på affaldsområdet, ressourcegenanvendelse og cirkulær økonomi. Du har erfaring med at arbejde med SMV’er og har øje for virksomhedernes behov ift. at innovere og skabe vækst. Du har et godt netværk og har næse for at sætte de rette mennesker sammen for at få ting til at ske.

Du er skarp, udadvendt og er ikke bange for at tage initiativ og at være i dialog med en bred kreds af virk-somheder, videninstitutioner og offentlige aktører. Du kan tage ansvar, arbejde selvstændigt og samtidig være en god holdspiller. Du har sandsynligvis 3-5 års erhvervserfaring og har en relevant akademisk bag-grund med interesse for miljøteknologi og innovation.

Vi tilbyder:
Du bliver ansat i en fuldtidsstilling med et projektledelsesansvar. Du får mulighed for at præge dit arbejde og tænke nyt. Du bliver en del af vores Miljøafdeling med 10 dygtige kolleger, hvor du kommer til at samar-bejde med kolleger fra hele organisationen. Ansættelsessted er CLEANs kontor i Roskilde, og der må forven-tes rejseaktivitet i hele region Sjælland og også i hele landet.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er senest d. 24. oktober 2021. Vi forventer at afholde samtaler løbende med opstart hur-tigst muligt. Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Maria Skotte på tlf.: 6142 4400 eller Projektchef Michael Sørensen på tlf.: 6160 2400 (dog ikke i uge 42).

Om CLEAN
CLEAN er Danmarks Miljøklynge og vores vision er, at danske virksomheder skal være verdensførende in-den for miljøområdet. Vi er innovationsrummet både for dem som udvikler miljøløsninger og dem, som har behov for at løse miljøudfordringer. Gennem vores tilbud åbner vi døre for innovation og muligheder natio-nalt og internationalt og sætter fart på den grønne omstilling. www.cleancluster.dk