Jord

Et område under Miljøteknologi

Jorden er en essentiel ressource, der skal behandles på en måde, der ikke udpiner den, og med tiden gør den ubrugelig.

Jordforurening kan nemlig skade både dyr og mennesker gennem direkte kontakt, men det kan også sprede sig til grundvandet og forurene drikkevandsforsyningen i meget store områder. Det tager cirka 10.000 år for naturen at skabe 30 cm topjord, der er næringsholdig nok til, at der kan gro planter. Ødelægges overfladejorden, ødelægges muligheden for at dyrke afgrøder.

Eksempler på projekter

CLEANs China Desk

Gennem CLEANs ”China Desk” får danske virksomheder adgang til unikke projektmuligheder i udvalgte kinesiske provinser. Indsatsen bygger bro mellem politiske aftaler og danske virksomheders interesser.

Formålet med oprettelsen af CLEANs China Desk er:

  1. At hjælpe danske miljø–, jord- og vandteknologivirksomheder til at få et bedre og samlet overblik over, hvor de bedste forretnings- og projektmuligheder ligger på tværs af de mange politiske samarbejdsaftaler.
  2. At bistå danske kommuner og regioner med at få professionaliseret implementeringen af de politi-ske aftaler og sikre, at effekten af indsatsen vil blive væsentligt forstærket.
    At Danmark, som nation, vil fremstå mere struktureret og samlet i Kina ved en koordineret tilgang, hvor synergien på tværs af samarbejdsaftalerne høstes.
  3. Dialog med kinesiske problemejere/kunder, som har udfordringer, hvor danske teknologier kan komme i spil mhp. implementering af løsninger.
  • Bevillingsgiver: Regioner Hovedstaden, Region Midt, Region Sjælland og Danish Soil Partnership (Danske Regioner)
  • Partnere: CLEAN, Region Hovedstaden, Region Midt, Danske Regioner

Inno-MT er i tæt samarbejde med Danish Soil Partnership – et regionalt initiativ – og er i gang med at undersøge, om Inno-MT kan overtage driften af netværket fremover.