Medlem

Amager Ressource Center

Hos ARC tager vi os af alt med affald. Vores opgave er at hjælpe borgere og virksomheder af med affaldet på den miljø- og klimamæssige bedste mulige måde. Vi tager os af alt med affald inden for vores fem ejerkommuner – Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby. 

Vi arbejder fokuseret med miljø og klima. De gode materialer sener vi til genbrug og genanvendelse, og vi skaber el og varme af restaffaldet. Målet er, at håndtering af affaldet bliver klimaneutralt.

Vi driver ti genbrugspladser og syv nærgenbrugspladser, hvor borgere og virksomheder kan sortere og aflevere affald. Vi står for affaldsindsamlingen i Tårnby, Dragør og København, hvor borgerne sorterer affaldet i ti fraktioner.

ARC har en ambition om, at affaldsenergianlægget skal blive CO2-neutralt. Derfor arbejder vi hårdt på at kunne fange op til 90% af den udledte CO2. Det svarer til 500.000 tons om året, som atmosfæren bliver skånet for.

ARC er en fælleskommunal virksomhed, som drives efter et ”non profit princip

 

Adresse
Vindmøllevej 6
2300 København S