Medlem

Ambient Carbon

Ambient Carbons MEPS (Methane Eradication Photochemical System) udrydder lavkoncentreret metan fra punktkilder såsom kostalde, svinestald og gylletanke; mineskakter; olie- og gasproduktion; produktion af biobrændstof; vandbehandlingsanlæg; og lossepladser.

Den patentanmeldte teknologi, der er opfundet på Københavns Universitet, bruger en fotokemisk proces i gasfase til at udrydde metan i et reaktionskammer. Systemet bruger en minimal mængde elektricitet og har ringe eller ingen indvirkning på miljøet, da et af de vigtigste resulterende kemikalier genanvendes i processen.

English:
Ambient Carbon’s MEPS (Methane Eradication Photochemical System) eradicates low-concentration methane from point sources such as cow barns, pig barns, and slurry tanks; mineshafts; oil and gas production; biofuel production; water treatment plants; and landfills.

Invented at the University of Copenhagen, the patent-pending technology uses a gas-phase photochemical process to eradicate methane in a reaction chamber. The system uses a minimal amount of electricity, and has little or no effect on the environment, as one of the main resulting chemicals is recycled in the process.

 

Adresse
Forhåbningsholms Alle 19 1. th.
1904 Frederiksberg C