Medlem

AquaGreen

AquaGreen er en CleanTech virksomhed der, sammen med DTU, står bag en banebrydende integreret damptørring og pyrolyse teknologi. Teknologien gavner klimaet via lagring af kulstof i biochar og miljøet via nedbrydning af alle organiske forureninger, såsom f.eks. PFAS, mikroplast og medicinrester i spildevandsslam. 

Teknologien er kommercialiseret på Fårevejle og Søndersø Renseanlæg og et HECLA®️ Setores 1.000 anlæg behandler ca. 4000 tons afvandet slam om året. Processen er kontinuert og fuldautomatisk og genererer ca. 5 gange mere energi end der forbruges, idet energien i biomasse frigives ved pyrolyse og genvindes efter damptørringen som varmt vand, der kan bruges til f.eks. fjernvarme. 

Anvendelsesområderne er alle steder, hvor der er våde organiske affaldsfraktioner. I første omgang er AquaGreens fokus indenfor spildevandsslam, og på lidt længere sigt biogas- og gyllerestfibre.

 

Adresse
Risø Huse 50
4000 Roskilde