Medlem

Aris Robotics

ARIS Robotics brænder for at løse nutidens miljøudfordringer og skubbe verden mod en bæredygtig fremtid.

Vi tackler et af nøglesudfordringerne inden for den grønne omstilling; hvordan vi håndterer vores affald og vores ressourcer.

Vi udvikler løsninger, der anvender billedgenkendelse og kunstig intelligens til at sortere affald. Derved flytter vi ansvaret for at sortere affald fra mennesker til maskiner – og samtidig reduceres mængden af genanvendelige ressourcer, der ville blive brændt af eller deponeret grundet dårlig sortering.

English:
ARIS Robotics is passionate about solving the environmental challenges of today.

We are tackling one of the key issues within sustainability, which is how we handle our waste and our resources.

We are developing a solution that utilises Deep Learning and image-based classification to sort consumer waste. Thereby shifting the responsibility of sorting waste from humans to machines – and reducing the amount of recyclable waste that ends up in a landfill, due to poor sorting.


 

Adresse
Cortex Park 26E st.
5230 Odense M