Medlem

BlueKolding A/S

BlueKolding håndterer dit spildevand. Vi er hele Koldings miljø-, energi- og klimaselskab. Vi arbejder for at sikre en leve- og bæredygtig verden for hinanden og de kommende generationer, og vi inspirerer kunder og samarbejdspartnere til at hjælpe. Vi klimasikrer Kolding, renser spildevandet og udnytter processerne til at producere bl.a. el, rent vand og varme. Og vi arbejder for at påvirke alle omkring os, kunder, leverandører og samarbejdspartnere, til at tænke miljø og bæredygtighed på en helt ny og mere ambitiøs måde. 

Vi arbejder for en sund, ren og klimasikker kommune – og en verden, hvor intet går til spilde. Det lyder stort. Og det lyder ambitiøst. Og det er det også. Men det betyder ikke, at vi nedprioriterer det, vi oprindeligt er sat i verden for: Nemlig at sørge for, at vores kunder – Koldings borgere og virksomheder – kommer af med deres spildevand, og at det bliver renset, så det kan blive ledt tilbage i naturen. Men i dag ser vi spildevandet og rensningen af det som et middel til at producere el, varme og rent vand i stedet for at se det som et restprodukt, der skal skaffes af vejen. Og det virker!

 

Adresse
Kolding Åpark 3
6000 Kolding