Medlem

Cir-Tech A/S (Tidl. AL-2 Agro A/S)

Hos Cir-Tech har vi mere end 20 års erfaring med den cirkulære økonomi. Vores mål er at bidrage til at forvalte jordens ressourcer bedre, samtidig med at vores kunder får en bedre økonomi. Helt enkelt fortalt handler det om at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb og forædle dem til højst mulige værdi i længst mulige tid.

Vi rådgiver kunderne, så vi sammen skaber en god løsning på deres udfordringer. For eksempel til landbruget, hvor behovet for omplacering af næringsstoffer, produktion af designergylle og koncentrering af særligt fosfor i forbindelse med biogas har ændret sig markant de senere år. Vi hjælper og rådgiver til intelligent udnyttelse af restprodukter og den cirkulære økonomi på dette område.  

Cir-Tech A/S blev stiftet i 2008 og har siden været igennem en rivende udvikling. Vores fokus er salg af udstyr til separation af husdyrgødning og forædling af restprodukter i andre sektorer som biogas og affald, lige som andre industrier drager stor fordel af vores teknologier. Vi er specialiserede i at udvikle løsninger indenfor cirkulær teknologi, og derfor hedder vi Cir-Tech.

 

Adresse
Kogsvej 62
6780 Skærbæk