Medlem

Circlia Nordic ApS (Bio2oil ApS (IBJ Innovation ApS))

Circlia Nordic er en virksomhed, der gør en stor forskel. Teknikken er her, og den kan bruges i hele verden. Der er et kæmpe potentiale i den, og samtidig løser den så mange af de udfordringer, vi står overfor i miljøet. Circlia Nordic skal være Danmarks nye “vindmølle-eventyr.”

Circlia Nordic bruger affaldsbiomasse – for eksempel spildevandsslam, madaffald og sidestrømme fra landbruget til at lave råolie. Biomassen med vand pumpes ind i et anlæg under højt tryk. Det opvarmes op til 350 grader i proces, hvilket omdanner biomassen til råolie. Olien kan raffineres til eksempelvis flybrændstof og diesel eller brændes af med det samme til el eller fjernvarme.

Virksomheden har erhvervet de centrale intellektuelle ejendomsrettigheder til centrale aspekter af den hydrotermiske konverteringsproces, især i forbindelse med minimering af pumpeenergi, øget energiudnyttelse og fremme af en mere veldefineret og effektiv konverteringsproces.

English:
Circlia Nordic is a Danish company specializing in developing a hydrothermal liquefaction process in order to make a difference for the environment, energy and CO2 emissions.

The technology created can be used all over the world. There is a huge potential in it, and, at the same time, it solves multiple environmental challenges. The company has acquired the central intellectual property rights to core aspects of the hydrothermal conversion process, especiallyrelated to minimizing pumping energy, increasing energy recovery and promoting a well-defined and efficient conversion process.

Circlia Nordic uses waste biomass to make crude oil. The biomass is pumped into a plant under high pressure, heated and converted into crude oil. The oil can further be refined and used as an aviation or diel fuel or can be burned off for electricity and heating.

 

Adresse
c/o Ib Johannsen, Rosenkrantzgade 23 4.
8000 Aarhus C